Sykepleierstudenter trener hjerte- og lungeredning på ferdighets- og simuleringssenteret ved UNN og UiT.

Norges arktiske universitet produserer rekordmange sykepleiere

UiT Norges arktiske universitet har aldri produsert flere sykepleiere enn i 2022. Det forventes høye tall de neste årene også.

Publisert

– Samfunnet har et stort behov for sykepleiere, derfor skal vi glede oss over tallene som viser at vi aldri har produsert flere sykepleiere enn det vi gjorde i 2022, sier Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, i en pressmelding

UiT uteksaminerte 311 nye sykepleiere i 2022, og dette er ny rekord. Dette er studenter som har gått største delen av studiet sitt under pandemien.

Prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås.

– Det står stor respekt av at disse studentene har klart å fullføre, på tross av krevende forhold under pandemien. Jeg vet også at våre ansatte jobbet hardt for å gi studentene så gode forhold som mulig under pandemien, og derfor er det godt å se at det faktisk gir resultater, sier Tveiterås.

Digitale verktøy og mer simulering

2. februar la Helsepersonellkommisjonen frem sin utredning til regjeringen, der de blant annet foreslår ulike tiltak for å heve kvaliteten og klare å rekruttere og utdanne flere helsearbeidere.

– Det å være sykepleier er et fantastisk spennende yrke og behovet for sykepleiere er stort, både nå og i fremtiden, sier Laila Arnesdatter Hopstock, instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag.

Hun sier det hele tiden jobbes for å rekruttere godt og gjøre undervisningen bedre.

– I tråd med de føringene kommisjonen foreslår, så jobber vi videre med innovasjon i utdanningen. Vi bruker mer digitale verktøy og legger stadig større vekt på simulering, der studentene får øve ferdigheter under realistiske forhold, sier Hopstock.

Forventer høye tall neste årene

Prorektor Tveiterås peker på at "krisetider" ofte gir et oppsving i hvor mange som søker seg en studieplass, og det skjedde også under pandemien. Sykepleierne studerer i tre år, det er derfor mulig å forutse utviklingen de neste årene også. I 2021 var det for eksempel totalt 417 som startet sykepleierstudiene sine.

– Vi kan derfor forvente at vi klarer å uteksaminere et høyt antall nye sykepleier både i 2023 og i 2024, sier Tveiterås.

Powered by Labrador CMS