Blodkreftlegene har sitt beste år på verdens største kongress for blodsykdommer

Kreftlegene fra Oslo Myelomatosesenter, ledet av Fredrik Schjesvold, mener de aldri tidligere har stilt med så sterk forskning på ASH, verdens største hematologi-kongress i San Diego.

Publisert Sist oppdatert

– Dette året markerer vår mest fremtredende deltakelse på kongressen til American Society of Hematology (ASH). Vi er stolte over å ha fem førsteforfatterskap fra vårt forskerteam. I tillegg er vi med på to av kongressens høyest rangerte presentasjoner om myelomatose, sier overlege Fredrik Schjesvold,leder av Oslo Myelomatosesenter tilknyttet Oslo universitetssykehus (OUS). 

ASH-kongressen tiltrekker rundt 25 000 deltakere globalt, inkludert hematologer (blodleger), forskere og helsepersonell, og er en av de største og mest innflytelsesrike møtene innen hematologi. Kongressen finner sted fra 9. til 12. desember i år, og arrangeres i San Diego, California. HealthTalk vil være representert på kongressen med to journalister.

Den ene presentasjonen er et såkalt «Late Breaking Abstract». Disse abstractene (forskningssammendrag) presenterer studier som har blitt ferdigstilt etter den vanlige innsendelsesfristen og kommer med svært aktuell og potensielt praksisendrende forskning, noe som gjør dem særlig relevante for klinisk praksis og videre forskning. 

Studien heter Perseus og er en randomisert studie der Daratumumab legges på toppen av trippelbehandlingen Bortezomib, Lenalidomid og Deksametason (VRd) sammenlignet med kun VRd hos nydiagnostiserte myelomatosepasienter som er kvalifisert for autolog transplantasjon av stamceller. VRd er i dag standardbehandling i Norge. 

– Gamechanger 

Fredrik Schjesvold er en av medforfatterne, og han mener dette er den viktigste myelomatosestudien som presenteres på ASH i år.

– Studien, som har inkludert 700 pasienter - deriblant norske pasienter - har vist en frapperende respons og er en «gamechanger». Etter fire år er det 58 prosent forbedring i progresjonsfri overlevelse, med en Hazard Ratio på 0,42. Dette er voldsomt gode resultater! Dette vil bli den nye standardbehandlingen og helt sikkert gi en markedføringsgodkjenning i Europa. 

Når kan denne behandlingen bli tatt i bruk i Norge?

– Etter en markedsføringstillatelse må den også godkjennes av Beslutningsforum, og det er andre behandlinger som har vært banebrytende som fortsatt ikke er tilgjengelig i Norge, så det er vanskelig å spå om, og eventuelt når dette kan bli tatt i bruk i Norge, sier han. 

Schjesvold er dessuten medforfatter på Iskia-studien som skal presenteres i en såkalt «Plenary Session». Studier som slipper gjennom dette nåløyet er nøye utvalgt gjennom en streng evaluering, og bare de mest fremragende abstractene blir valgt ut til å bli presentert i denne sesjonen. 

Frida Bugge Askeland har to posterpresentasjoner på ASH.

– Studien undersøker den samme pasientpopulasjonen som Perseus-studien, men i stedet for Daratumumab + VRd fikk pasientene et tilsvarende CD 38-antistoff, Isatuximab, pluss carfilzomib-lenalidomide-dexamethasone (IsaKRd). Dette ga en signifikant gevinst for pasientene, sier Schjesvold. Endepunktet i studien var MRD - «Minimal Residual Disease», et begrep som brukes for å beskrive et svært lite antall kreftceller som gjenstår i pasientens kropp etter behandling og som ikke kan detekteres med standard diagnostiske metoder. 

Schjesvold legger også til at siden kontrollarmen KRd ikke har markedsføringstillatelse i Europa, så er ikke dette en studie som automatisk vil lede til en godkjenning.

Frida Bugge Askeland og Kari Lenita Falck Moore som begge er PhD-kandidater på Oslo Myelomatosenter, skal presentere sin forskning gjennom postere på kongressen i San Diego. Fredrik Schjesvold har også to posterpresentasjoner under kongressen. 

HealthTalk kommer tilbake med flere saker om de norske studiene under ASH-kongressen 9-12. desember. 

Powered by Labrador CMS