GODE RESULTATER: – Dette er den første studien der belantamab har slått daratumumab «head-to-head», sie Fredrik Schjesvold, leder ved Oslo Myelomatosesenter.

Benmargskreft: Nærmest tredoblet progresjonsfri overlevelse: – Spennende

DREAMM-7-studien til GSK demonstrerte solide 36,6 måneders median progresjonsfri overlevelse hos myelomatose-pasienter som fikk Blenrep-kombinasjon. – Veldig spennende å se at dette faktisk er et mer effektivt medikament enn daratumumab, sier hematolog Fredrik Schjesvold. 

Publisert Sist oppdatert

Pasientene som deltok i studien hadde tilbakefall av myelomatose (benmargskreft), etter én til tre tidligere behandlinger. Primærendepunkt for studien var progresjonsfri overlevelse (PFS). 

Nærmere tredoblet PFS

Studieresultatene viser at kombinasjonen av legemidlet Blenrep (belantamab mafodotin), kombinert med bortezomid og deksamatason (BorDex) resulterte i median progresjonsfri overlevelse på 36,6 måneder. Dette er en kraftig økning fra daratumumab og BorDex, som ga median 13,4 måneders progresjonsfri overlevelse. 

Behandlingskombinasjonen fra GSK demonstrerte altså 59 prosent reduksjon i risiko for sykdomsprogresjon eller død, sammenlignet med daratumumab-kombinasjonen. Ifølge en pressemelding fra selskapet viste studien også en sterk og klinisk meningsfull trend i totaloverlevelse hos pasientene som fikk Blenrep-kombinasjonen, med 43 prosent reduksjon i risiko for død. 

Lar seg imponere

Fredrik Schjesvold, hematolog og leder ved Oslo Myelomatosesenter, sier til HealthTalk at han lar seg imponere av resultatene. Han påpeker likevel at Blenrep-kombinasjonen i studien er sammenlignet med en kombinasjonsbehandling som er dårligere enn dagens standardbehandling.

– Belantamab og BorDex-kombinasjonen er i denne studien sammenlignet med daratumumab og BorDex-kombinasjon. I Norge i dag bruker vi isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med cartilzomib og deksametason (KarDex). Når det er sagt er dette fortsatt et veldig bra resultatet, og dette er den første studien der Belantamab har slått daratumumab «head-to-head», sier Schjesvold. 

Han påpeker at det er vanskelig å vurdere resultatene opp mot isatuksimab-kombinasjon.

– Dette vil kunne bli en perfekt andrelinjebehandling etter daratumumab. Om den er bedre eller dårligere enn dagens standardbehandling vet vi ikke ennå, men det er veldig spennende å se at dette faktisk er et mer effektivt medikament enn daratumumab. Belantamab-kombinasjonen vinner ganske stort i denne første «head-to-head»-studien, sier Schjesvold.

Han påpeker at det trengs flere studier, og at resultater fra DREAMM-8-studien, som evaluerer belantamab + PomDex versus pomalidomid og deksametason, kommer om ikke altfor lenge. 

– Belantamab har øyebvirkninger, men ettersom den gis såpass sjeldent, hver åttende uke, så tåles den mye bedre, og øyeproblemene bli ikke så store. Bortsett fra det er det ikke mye bivirkninger fra dette medikamentet.

Powered by Labrador CMS