Beslutningsforum sier nei til å innføre migrenelegemidlet Vyepti som forebygging mot migrene. Prisen er for høy mener Beslutningsforum

Sier nei til migrenelegemiddel

Beslutningsforum sier nei til å innføre migrenelegemidlet Vyepti (eptinezumab) til forebygging mot migrene hos voksne som har minst fire migrenedager per måned.

Publisert Sist oppdatert

Vyepti er en CGRP-hemmer og er utviklet at legemiddelfirmaet Lundbeck. Det er flere slike legemidler som allerede er tilgjengelig for norske pasienter, men Vyepti er den første CGRP-hemmeren som administreres ved intravenøs infusjon.

Legemiddelverket har tidligere gjennomført metodevurderinger for andre CGRP-hemmere til samme indikasjon. Dette er Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) og Emgality (galkanezumab), som folketrygden har finansieringsansvaret for. Til pasienter med kronisk migrene kan folketrygden yte stønad på blå resept til Aimovig, Ajovy og Emgality etter individuell søknad.

Aimovig og Ajovy er også metodevurdert til profylaktisk behandling av høyfrekvent episodisk migrene (8-14 migrenedager per måned). For denne subgruppen konkluderte Legemiddelverket med at ressursbruken ikke står i et rimelig forhold til nytten, hensyntatt tilstandens alvorlighet.

Beslutningsforums begrunnelsen for avslaget til Vyepti er at det er ikke dokumenterte fordeler med eptinezumab (Vyepti) som kan tilsi at behandlingskostnadene kan være høyere enn for CGRP-hemmere til behandling av kronisk migrene.

I perioden desember 2019 til og med desember 2021, har om lag 9 870 pasienter fått innvilget individuell stønad til minst én CGRP-hemmer. Dette tilsvarer totale legemiddelkostnader på ca. 733 millioner NOK (maksimal AUP) før rabatt.

Powered by Labrador CMS