Behandling av migrene:

HÅPER PÅ SVAR: – Vi har et håp om et svar på disse prosessene ganske snart, sier Oddvar Solli., leder for helseøkonomi i Pfizer Norge.

Pfizer håper på snarlig svar om refusjon på smeltetablett mot migrene

Mens tre av de store injiserbare CGRP-hemmerne mot migrene har refusjon i Norge, venter Pfizer fortsatt på svar for sin smeltetablett-versjon. – Mange pasienter venter nå på en konklusjon, sier helseøkonomi-sjef Oddvar Solli i Pfizer Norge.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2022 kastet Pfizer seg inn i migrenekampen mot de andre store legemiddelselskapene med sin orale CGRP-hemmer Vydura (rimegepant). Legemiddelet ble den første orale CGRP-reseptorhemmeren (smeltetablett) som er godkjent både til akutt og forebyggende behandling av migrene.

Vydura bindes til reseptoren for CGRP og blokkerer CGRP-reseptorens funksjon. CGRP er et smerte-signal-nevropeptid som er involvert i smertesignalisering ved migrene.

Sendte inn søknad i oktober og januar

Men selv om legemidlet ble gjort tilgjengelig i fjor høst, har det fortsatt ikke refusjon på lik linje som de injiserbare CGRP-hemmerne fra Teva, Eli Lilly og Novartis.

Pfizer Norge sendte på høsten i fjor inn refusjonssøknad for akutt behandling, mens de forberedte én søknad for forebyggende behandling. Søknadene gjaldt pasienter med episodisk migrene, som vil si at de opplever mellom 4 og 14 migrenedager per måned. Over 15 migrenedager per måned regnes som kronisk migrene.

Etter innsendingen av refusjonssøknadene i fjor høst og i januar i år, har det vært stille rundt refusjonsstatusen for Pfizers orale CGRP-smeltetablett. Men nylig ble det kjent at en Eli Lilly-studie viste at Vydura ikke var dårligere enn Emgality i å forebygge migrenedager. I den forbindelse har HealthTalk bedt Pfizer Norge om status på Vydura-refusjon.

– Venter på en konklusjon

Oddvar Solli, leder for helseøkonomi i Pfizer Norge, skriver i en e-post til HealthTalk at dokumentasjonspakken for akutt behandling ble sendt inn til SLV i slutten av oktober i fjor.

– Deretter ventet vi på saksbehandler til slutten av mars. For preventiv behandling sendte vi inn dokumentasjonspakken i januar, og fikk saksbehandler i april. Ettersom kravet til SLV er å behandle blåreseptsøknader innen 180 dager fra de har mottatt dokumentasjonspakken, har vi håp om et svar på disse prosessene ganske snart, sier Solli.

Han understreker at migrenebehandling er viktig for en stor pasientgruppe, og at nye behandlingsmuligheter ikke bare må ses på som en utgift for helsetjenesten.

– Det er mange pasienter som nå venter på en konklusjon. Vår oppfatning er at prisen på legemiddelet viser god kostnadseffektivitet i et helsetjenesteperspektiv. Et godt behandlingstilbud for migrenepasientene vil ha stor betydning for den enkelte, men også medføre betydelige positive samfunnsøkonomiske effekter, sier Solli.

Powered by Labrador CMS