Migrene:

TROR DET KOMMER ENDRING: – Bruken av Vydura er svært begrenset fordi de ikke har vært på blå resept, men når det kommer, og det er ventet i løpet av året, så vil dette endre seg, sier Aamodt til HealthTalk.

Norsk nevrolog om ny studie: Tror migrene-tablett vil brukes mer i fremtiden

OUS-nevrolog Anne Hege Aamodt mener dataene fra en ny studie, som har sammenlignet effekten av CGRP-hemmere som injeksjon og smeltetablett, er viktig. – Studiene for flere tablettbehandlinger er ferdig, og viser lovende resultater, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken skrev HealthTalk om en ny og banebrytende studie på migrenelegemidler. Studien har direkte sammenlignet den forebyggende effekten til Emgality, Eli Lillys injiserbare CGRP-hemmer, med Vydura, Pfizers smeltetablett. Studien var sponset av Eli Lilly.

Studien nådde ikke primærmålet da det ikke kunne demonstreres at Emgality var statistisk overlegen til Vydura når det kom til prosentandelen av studiedeltakere som oppnådde en 50 prosent eller større reduksjon i månedlige migrene-hodepinedager.

– Knapt hatt slike studier

Anne Hege Aamodt, nevrolog og overlege ved OUS Rikshospitalet, mener det er viktig at man nå får data fra såkalte head-to-head-studier der nye migreneforebyggende medisiner sammenlignes mot hverandre.

– Inntil nå har de randomiserte kontrollerte studiene vesentlig vært med sammenligning mot placebo. Men hvordan preparatene virker i forhold til hverandre har vi knapt hatt studier direkte rettet mot før nå, sier Aamodt, og fortsetter:

– I denne studien ble den forebyggende effekten av rimegepant (Vydura) og galcanezumab (Emgality) sammenlignet hos personer med episodisk migrene. Primære endepunkt var andel med minst 50 prosent responsrate, definert som minst en halvering av gjennomsnittlig antall migrenedager gjennom måned 1-3, sammenlignet med antall migrenedager ved starten av studien.

Emgality fra Lilly var den tredje injiserbare CGRP-hemmeren som fikk godkjent blåresept-refusjon i Norge, etter Ajovy (fremanezumab) fra Teva og erenumab (Aimovig) fra Novartis. Refusjonen av disse legemidlene måtte opp til beslutning i Stortinget, etter at den samlede kostnaden for behandling med disse legemidlene ville overstige den såkalte 100 millionersgrensen.

I fjor kom Pfizer på markedet i Norge med Vydura, et oralt og daglig alternativ til injeksjonsbehandlingene, og som både kan brukes som forebyggende behandling og akuttbehandling. Dette legemidlet har så vidt HealthTalk vet om ennå ikke fått innvilget refusjon på lik linje med de andre CGRP-hemmerne.

Lav tablettbruk - men det kan endres

– Hvordan ser bruken av Vydura ut i dag, sett opp mot bruken av de injiserbare CGRP-hemmerne som er på markedet og som har fått innvilget blåreseptrefusjon?

– Bruken av Vydura er svært begrenset fordi de ikke har vært på blå resept, men når det kommer, og det er ventet i løpet av året, så vil dette endre seg, sier Aamodt til HealthTalk.

– Vil det kunne skje en større endring med tanke på bruken av injiserbare versus orale migrenemedisiner, med eller uten blåreseptrefusjon for Vydura?

– Det første preparatet med tabletter som er CGRP-hemmer er kommet på markedet. Studiene for flere andre tablettbehandlinger er ferdig og viser lovende resultater. Det foreligger studier både på akuttbehandling og forebyggende behandling med CGRP-hemmer i tablettform, sier nevrologen.

Hun påpeker også at studien med CGRP-hemmer i nesespray-form (zavegepant) for akuttbehandling er gjennomført, og at denne ble publisert i Lancet Neurology i mars i år.

– Den viste at zavegepant var effektiv og trygg akuttbehandling ved migrene. Det kommer mer data om langtidseffekter etter hvert, sier Aamodt.

Interessekonflikter: Anne Hege Aamodt har holdt foredrag på møter arrangert av flere av legemiddelfirmaene som markedsfører CGRP-hemmere.

Powered by Labrador CMS