SPENT: – Vi får et såpass stort pasientantall at behandlingen må ut på flere sykehus, sier kreftoverlege Øystein Fluge ved Haukeland universitetssykehus.

Håper på CAR-T-behanding mot kreft på Haukeland: – Sterkt ønske om å komme i gang

Beslutningsforums siste godkjenning av CAR-T-celleterapi åpner opp for at nye sykehus kan tilby behandlingen. Overlege Øystein Fluge håper de snart kan tilby behandlingen ved Haukeland universitetssykehus. – Fremskritt for pasientene, sier Fluge.

Publisert Sist oppdatert

I Beslutningsforums møte i slutten av august ble CAR-T-celleterapien Yescarta fra Gilead godkjent som andrelinjebehandling for lymfekreft-pasienter. Det er i tillegg ventet flere mulige godkjenninger av behandlingen mot andre indikasjoner i tiden fremover.

Åpner for flere sykehus

En større pasientgruppe åpner samtidig muligheten for at flere sykehus enn Radiumhospitalet kan tilby CAR-T-cellebehandling. Dette ble bekreftet etter Beslutningsforum-møtet i slutten av august.

– I første omgang vil behandlingen fortsatt tilbys ved Oslo universitetssykehus, men vi åpner for at det kan skje ved flere steder. Fagdirektørene vil vurdere når det er aktuelt, uttalte Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst og leder av Beslutningsforum, under samtale med HealthTalk etter det siste Beslutningsforum-møte.

Rootwelt påpeker at CAR-T-behandling er en kompleks prosess, både i forhold til avtaler og formaliteter i forkant av en slik innføring.

– Det er jo spesielt at man tar blod fra pasienten, sender det til et laboratorium i utlandet, og så få det tilbake igjen. Det er mye som skal være på plass, og det er også en komplisert behandling der pasientene kan bli veldig syke underveis. Derfor har man foreløpig startet ved Oslo universitetssykehus.

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev her

– Sterkt ønske

HealthTalk erfarer at det spesielt er kreftavdelingene på Haukeland universitetssykehus i Bergen og St. Olavs Hospital i Trondheim, som begge jobber med lymfe- og blodkreft, som er aktuelle for CAR-T-behandling.

En av kreftlegene som har kjempet for å få behandlingsmetode på plass på Haukeland er Øystein Fluge, overlege og forsker ved Avdeling for kreftbehandling. Fluge sier det er begrenset hvor mye han kan si om prosessen om å få behandlingen til Haukeland, og at han og kollegene venter på flere møter med sykehusledelse og fagdirektøren for helseregionen.

– Men jeg kan si at vi har et sterkt ønske om å komme i gang med dette. Dette er et stort fremskritt for pasientene. Behandlingen ble godkjent i tredjelinje i november/desember i fjor, og i andrelinje for pasienter med tilbakefall innen et år nå nylig. Det betyr at vi får et såpass stort pasientantall at behandlingen må ut på flere sykehus, sier Fluge til HealthTalk.

Powered by Labrador CMS