ASH 2023: 

B-cellelymfom: 8 av 10 ble kvitt kreften helt med Yescarta som første behandling

På mandag ble oppmuntrende treårsresultater fra ZUMA-12 offentliggjort. Denne studien har vurdert CAR-T-celleterapien Yescarta som førstelinjebehandling av pasienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL). – Støtter opp under en større, randomisert fase 3-studie, sier hovedutprøver Dr. Julio Chaves.

Publisert Sist oppdatert

ASH, SAN DIEGO (HealthTalk): Yescarta er en såkalt anti-CD19 T-celleterapi. Behandlingen er allerede tatt i bruk i Norge som andrelinjebehandling av voksne pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), etter at Beslutningsforum godkjente den i august 2023. 

Studien som lå til grunn for den godkjenningen - Zuma 7 - viste at Yescarta (axi-cel) er mer effektivt når det brukes i andrelinje enn i tredjelinje og i senere behandlingslinjer.

Mandag presenterte Dr. Julio Chavez ved Moffitt Cancer Center i Florida, USA, treårs oppfølgingsdata fra ZUMA-12-studien. Denne studien fokuserte på bruken av Yescarta som førstelinjebehandling for nydiagnostiserte pasienter med høyrisiko storcellet B-cellelymfom (LBCL).

Svært god effekt

Primærendepunktet for ZUMA-12-studien var andelen pasienter som oppnådde komplett respons (CR), noe som indikerer at kreften ikke lenger er synlig i kroppen. Resultatene etter tre års oppfølging viste at 86 prosent, eller mer enn åtte av ti pasienter, oppnådde komplett respons i studien.Chavez sa under presentasjonen at det kan være en fordel for pasientene å starte behandlingen med Yescarta tidlig i behandlingsforløpet. 

– Axi-cel viste en høy grad av varige responser og ingen nye sikkerhetssignaler i denne oppdaterte analysen. Behandlingen kan være fordelaktig for pasienter som ikke har gått gjennom tidligere behandling og de med høyrisiko storcellet B-celle lymfom. Dette er en pasientgruppe med høyt udekket behov og dårlige resultater etter standard førstelinje kjemoimmunterapi, sa Chavez.

Klar for større studie

Kreftlegen utdypet sine synspunkter i et videointervju med HealthTalk etter presentasjonen (se video øverst i saken).

– Selv om vi anerkjenner at resultatene ikke er praksisendrende, er et av de viktigste kliniske spørsmålene vi nå må stille oss er om dette støtter opp under en større, randomisert fase 3-studie som sammenligner standard kjemo-immunterapi versus axi-cel (Yescarta) i førstelinjesetting. 

Nettopp en slik studie - ZUMA-23 - er nå pågående, og det drives aktivt rekruttering av pasienter til studien. Ved å evaluere effektiviteten av CAR T-celleterapi i en tidligere fase av sykdomsforløpet, har studien potensialet til å transformere behandlingslandskapet for disse pasientene.

Se hele videointervjuet for å høre hvilke spørsmål fra salen som Chavez satt størst pris på etter presentasjonen av studien.

Powered by Labrador CMS