– Kirurgi har vært standardbehandling for denne pasientgruppen - med eller uten adjuvant kjemoterapi, men risikoen for residiv er høy og langtidsoverlevelse er relativt lav, sier Anders Roos i Roche Norge.

Lungekreft: Ja til medisin som kan forhindre tilbakefall

Beslutningsforum sa mandag 25. september ja til innføring av Tecentriq (atezolizumab) for en spesifikk gruppe av pasienter med såkalt ikke-småcellet lungekreft. – Ved å ta immunterapi inn i tidlig behandling forbedrer vi muligheten til å forhindre tilbakefall, sier Anders Roos i Roche Norge. 

Publisert Sist oppdatert

Beslutningsforum sa mandag ja til Atezolizumab (Tecentriq). Denne gangen var det følgende indikasjon som ble godkjent:

  • Monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med høy risiko for tilbakefall der tumor har PD-L1- ekspresjon i ≥ 50 % av tumorcellene (TC) og som ikke har EGFR-mutasjon eller ALK-positiv NSCLC.

Det er legemiddelselskapet Roche som markedsfører Tecentriq. Ifølge Anders Roos, Patient Journey Partner i Roche Norge, er selskapet veldig glade for at norske pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i stadium II-IIIA endelig får tilgang til adjuvant Tecentriq.

Han skriver i en pressemelding at kirurgi har vært standardbehandling for denne pasientgruppen en stund både med eller uten adjuvant kjemoterapi, men at risikoen for residiv er høy og at langtidsoverlevelsen er relativt lav.

Audun Ohna, Roche Norge

– Pasientene frykter ofte tilbakefall. Ved å ta immunterapi inn i tidlig behandling forbedrer vi muligheten til å forhindre tilbakefall og forlenge overlevelse for mange mennesker i denne pasientpopulasjonen, der målet med behandling er kurasjon, sier Roos.

Samtidig mener selskapets leder for markedstilgang, Audun Ohna, at saken har tatt for lang tid.

–Til sammenligning ble Tecentriq innført i det offentlige helsevesenet i Sverige allerede i august 2022. Roche sendte inn vår dokumentasjon til Legemiddelverket i mai 2022, og først nå, 16 måneder senere, har vi en beslutning om innføring, uttaler Ohna i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS