ASCO 2023:

– Dette er en uvanlig stor forbedring, og mye mer enn vi hadde forventet, sier Bjørn Henning Grønberg om funnene fra studien han presenterte på årets ASCO-kongress i Chicago.

Lungekreft: Bjørn Henning Grønberg fra St. Olavs hospital med viktig studie på ASCO om stråling

ASCO 2023: I en stor nordisk fase 2-studie fikk pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium to høyere stråledoser daglig. Resultatet overrasket førsteforfatter av studien, overlege Bjørn Henning Grønberg ved St. Olavs hospital.

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk): – Vi er til nå de eneste i verden som har turt å gi disse pasientene to stråledoser per dag, med en høyere dose enn det som har vært regnet som standard. Derfor er det morsomt å se at resultatene fra studien vår er veldig positive, sier Bjørn Henning Grønberg, som er professor ved NTNU og overlege ved Kreftavdelingen på St. Olavs hospital i Trondheim.

HealthTalk møter Grønberg inne på verdens største kongressenter, McCormick Place i Chicago. Her er den norske onkologen for å delta på verdens største kreftkongress ASCO, som årlig samleropp mot 40 000 kreftleger- og forskere fra hele verden.

Viktig abstract på årets kongress

Søndag presenterte Grønberg de endelige overlevelsesdataene fra en randomisert fase 2-studie hvor målet var å undersøke om høyere dose med standarddose thorax-bestråling (strålebehandling mot svulster i lunge/brysthule red.anm.) forlenger overlevelsen for pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium. Det mest originale ved studien er ifølge Grønberg at alle pasientene fikk to stråledoser per dag.

Abstractet var plukket ut til en såkalt «Poster Discussion Session» søndag. Her presenteres og diskuteres det som regnes som flere av de viktigste rapportene på årets kongress.

– De primære analysene fra studien, som har inkludert pasienter ved 22 sykehus i Norge, Sverige og Danmark, ble presentert på ASCO i 2020 og publisert i Lancet Oncology i 2021. Nå er de endelige overlevelsestallene her, forklarer kreftlegen.

Standardbehandling for denne pasientgruppen har siden slutten av 90-tallet vært samtidig cytostatika (cellegift) og strålebehandling, men det har ifølge Grønberg vært omdiskutert hva som er den mest effektive måten å gi strålebehandlingen på.

– Noen pasienter blir kurert av denne behandlingen, men flertallet får tilbakefall innenfor strålefeltene, sier Grønberg.

Hovedhypotesen for studien var at høyere stråledose gir bedre lokal kontroll på kreften og dermed bedre overlevelse.

– To store internasjonale studier har også undersøkt om høyere stråledose forlenger overlevelsen, uten å lykkes. Årsaken er nok at man valgte å gi høyere stråledoser med én stråledose per dag, da det var bekymring for at to doser per dag ville kunne gi mye bivirkninger.

Ved å begrense strålefeltene til svulstene som var synlige på PET CT og bruk av moderne stråleteknikker, mente Grønberg og forskerkollegene at det likevel var mulig å gi høydose strålebehandling med to doser per dag.

– Uvanlig stor forbedring

Resultatene er overveldende positive: De endelige resultatene som ble presentert i dag viser at medianoverlevelsen nesten ble fordoblet fra 22,6 måneder til 43, 6 måneder.

– Dette er en uvanlig stor forbedring, og mye mer enn vi hadde forventet. I tillegg ser vi at antallet som blir kurert øker med over 40 prosent. Etter fem år var det 40 pasienter, 4 prosent som var i live i høydosearmen, mot 28,4 prosent i kontrollarmen. Dessuten viser studien at den høyere dosen gir bedre sykdomskontroll, sier Grønberg, som legger til:

– Dette er overlevelsesforskjeller som har stor klinisk betydning for pasientene våre.

Basert på tallene som ble presentert i 2020, bestemte det norske fagmiljøet at den høye dosen ble ny standard allerede da.

– Tallene som nå presenteres på ASCO i år understøtter at det valget vi tok i 2020 var riktig valg.

Klare for fase 4-studie

Professoren og overlegen mener at man ideelt sett burde gjøre en bekreftende fase 3-studie. Men fordi overlevelsesgevinsten var så stor, og det ikke ble observert mer bivirkninger av den høyere dosen, mente fagmiljøet at det ville være problematisk å gjennomføre en fase 3-studie.

– For oss som jobber med disse pasientene er det vanskelig å skulle randomisere mange pasienter i mange år til en behandling som ser ut til å være mye dårligere. Vi ville kanskje vurdert det annerledes dersom det var flere bivirkninger av den høyere dosen, sier kreftlegen.

I stedet har forskningsgruppen valgt å evaluere effekten av å endre standardregime i Norge ved å analysere data fra Kreftregisteret i en fase 4-studie.

Grønberg kan også meddele at det vil komme mer data fra studien. Gruppen hans vil blant annet nøyaktig beskrive tilbakefallsmønsteret for å undersøke om det virkelig er bedre lokal kontroll som gir lenger overlevelse. Man har også samlet inn vevs- og blodprøver.

– Det er stort behov for mer kunnskap om biologien til småcellet lungekreft, og vil bruke materialet som er samlet inn med mål om bl a å finne ut hvilke pasienter som har gevinst av den høyere stråledosen, og forutsi hvem som får spredning til hjernen.

Powered by Labrador CMS