ESMO 2023:

Ben Solomon fra Australia presenterte ALINA-studien

Lungekreft: Alectinib holder tilbakefall i sjakk etter operasjon

Alectinib (Alecensa) er allerede etablert som førstelinjebehandling av pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft. Nå står det målrettede legemidlet potensielt foran en godkjenning for bruk etter operasjon - såkalt adjuvant behandling.

Publisert Sist oppdatert

Å flytte kreftmedisiner til behandling i tidligfase kreft er viktig. Roche har nettopp lagt frem en studie med sin målrettede lungekreftmedisin alectinib som kan åpne for tidligere bruk.

– Adjuvant alectinib er en ny behandlingsstrategi for resektert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft, sa kreftlegen Ben Solomon da han presenterte fase 3-studien ALINA på et president-symposium på ESMO-kongressen (European Society for Medical Oncology). Ifølge en interimanalyse ga adjuvant målrettet behandling med alectinib betydelige økt for sykdomsfri overlevelse (DFS) sammenlignet med platinabasert kjemoterapi.

Alectinib reduserte risikoen for tilbakefall eller død med hele 76% sammenlignet med kjemoterapi når det ble brukt etter kirurgi hos pasienter med stadium 1b til 3a, ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft.  Median oppfølgingstid var 27,8–27,9 måneder og to-års DFS-rater med alectinib og kjemoterapi var henholdsvis 93,8% mot 63,0%.

Praksisendrende

– Funnene fra ALINA-studien vil absolutt bidra til å endre praksis ettersom de gir et veldig klart signal, i en direkte sammenligning med kjemoterapi at adjuvant målrettet behandling med alectinib forbedrer DFS i denne diagnosen. Dessuten viser analysen at alectinib er effektivt på tvers av alle stadier av sykdom, sier Professor Martin Reck fra Lung Clinic Grosshansdorf i Tyskland til ESMO Daily reporter. 

Data for toltalovelevelse er fortsatt svært umodne fordi så få pasienter har dødd. Forskerne følger fortsatt pasientene. 

Grad 3–4 bivirkninger ble rapportert hos 30% av pasientene som mottok alectinib og 31% som mottok kjemoterapi. Det var ingen grad 5 bivirkninger i noen av behandlingsgruppene. Totalt hadde 13% av pasientene som mottok alectinib alvorlige bivirkninger sammenlignet med 8% som mottok kjemoterapi, men ratene av alvorlige behandlingsrelaterte bivirkninger og bivirkninger som førte til behandlingsavbrudd var lavere med alectinib (henholdsvis 2% og 5%) sammenlignet med kjemoterapi (henholdsvis 7% og 13%).

Roche som har utviklet alectinib har allerede fått sin PD-L1-hemmer atezolizumab (Tecentriq) godkjent som adjuvant terapi i ikke-småcellet lungekreft basert på studiedata hos pasienter som ikke har mutasjoner som EGFR og ALK.

Powered by Labrador CMS