NY PODCAST-EPISODE:

Kan dette være årsaken til overraskende EU-nei til ny kreftmedisin?

Til tross for EMAs14 anbefalinger om nye godkjente legemidler, var det et nei til en ny medisin mot lungekreft som fikk mest oppmerksomhet. I denne podcast-episoden diskuteres mulig årsak til avslaget.

Publisert Sist oppdatert

HealthTalk har i det siste rettet fokus mot de strenge kravene norske migrenepasienter må innfri for å få prøve en ny type migrenemedisiner, kjent som CGRP-hemmere, på statens regning. Dagens krav er at pasientene må teste ut minst tre andre behandlinger før de får bruke CGRP-hemmere. Nye europeiske retningslinjer anbefaler CGRP-hemmere som førstevalg i behandling av både episodisk og kronisk migrene, men disse retningslinjene blir ikke fulgt av norske myndigheter.

Europeisk legemiddelgodkjenning

Den europeiske legemiddelmyndigheten, EMA, anbefalte nylig godkjenning av 14 nye legemidler i Europa. Syv eksisterende legemidler fikk også utvidet indikasjon. Blant de mest markante godkjenningene var Pfizers RS-vaksine for bruk hos spedbarn og eldre voksne. Vaksinen, kalt Abrysvo, kan bli den første i Europa til å beskytte spedbarn opp til seks måneder gamle mot RS-viruset, en sentral årsak til lungebetennelse hos småbarn og eldre.

På den annen side fikk Mirati Therapeutics' lungekreftlegemiddel, Krazati, et overraskende avslag fra EMA. Dette stoffet er ment for behandling av pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft med en spesifikk mutasjon i KRAS-proteinet.

FOU

I 2022 brukte medlemsselskapene til Legemiddelindustrien (LMI) 159 millioner kroner på forskning og utvikling. Imidlertid økte andre betalinger til helsepersonell, helseforetak og pasientorganisasjoner mest.

Forskning på Alzheimer

Et nytt legemiddel ved navn donanemab gir håp til pasienter med Alzheimer. Internasjonale tester viser at denne medisinen kan utsette kognitivt forfall i tidlige stadier av sykdommen. Donanemab fungerer ved å fjerne et protein som akkumuleres som plakk i hjernene til pasienter med denne typen demens.

Slankemedisiner

En ny studie viser at 2 av 3 pasienter som fikk resept på populære slankemedisiner som Novo Nordisks Wegovy, sluttet å ta dem før det var gått ett år. Disse legemidlene kan være kostbare, med priser på over $1000 i måneden i USA og om lag 30 000 kroner per år i Norge.

Powered by Labrador CMS