ASCO 2023:

Åslaug Helland om osimertinib etter operasjon: – En åpenbar fordel

– Nå er det presentert 5-års data som viser at det er en åpenbar fordel for pasienter med EGFR-mutert lungekreft å bli behandlet med osimertinib etter operasjon. Flere av disse lever uten tilbakefall etter fem år, og det er kjempebra, sier kreftoverlege og professor Åslaug Helland.

Publisert Sist oppdatert

Femårsdata fra ADAURA-studien viser at kreftlegemidlet osimertinib (Tagrisso) reduserte risikoen for død med 51 prosent hos pasienter med EGFR-lungekreft som ble diagnostisert tidlig nok til at kreften kunne fjernes kirurgisk.

– Dette er en studie for behandling av lungekreftpasienter med EGFR-mutasjon som diagnostiseres mens kreften er i en tidlig fase og derfor kan opereres. Alle pasientene fikk først kjemoterapi etter operasjonen og så fikk pasientene enten osimertinib eller placebo i tre år etter operasjonen. Nå er det presentert 5-årsdata som viser at det er en åpenbar fordel å bli behandlet med osimertinib. Flere av disse lever uten tilbakefall etter fem år, og det er kjempebra, sier Helland.

Brukes i Norge

– Vi bruker allerede denne behandlingen i Norge i dag. Den er godkjent av Beslutningsforum og det er refusjon på behandlingen. Men det er godt å se at de tidligere resultatene som er presentert blir bekreftet med lengre oppfølgingstid. Pasientene blir som nevnt behandlet i tre år så man kunne tenke seg at det var i de tre årene det ble en forskjell i overlevelse. Men her ser vi altså at forskjellen fortsetter lenge etterpå. Det er helt klart en fordel for de pasientene som får osimertinib adjuvant - etter operasjon. Jeg er veldig glad for at norske pasienter får denne behandlingen, sier Helland.

ADAURA-studien

Studien viser at 88 prosent av pasientene med IB–IIIA ikke-småcellet lungekreft som fikk Tagrisso (osimertinib) etter fjerning av svulsten var fortsatt i live 5 år etter operasjonen sammenlignet med 78 prosent av pasientene som ble behandlet med placebo. Totalt sett var det en 51 prosent lavere risiko for død for de som fikk Tagrisso sammenlignet med de som mottok placebo, sier han. Pasienter i placebogruppen som fikk tilbakefall med metastatisk sykdom, hadde muligheten til å motta Tagrisso som en påfølgende behandling.

Helland forteller at det er mange lungekreftstudier på ASCO med gode resultater i behandling av sykdommen i tidlig stadium der målet er kurasjon. – Dette er kjempeviktig, for det er disse pasientene vi kan gjøre friske, sier Helland.

Powered by Labrador CMS