PEKER PÅ NY ORDNING: Bestillerforum-leder Ulrich Spreng er klar på at GSK har muligheter for å få immunterapien Jemperli raskere innført for livmorkreft-pasienter.

Mener GSK kan få medisin mot livmorkreft hurtiginnført: – Trenger ikke ta lang tid

Legemiddelverket trenger ikke å gjøre en metodevurdering av Jemperli i behandling av livmorkreft dersom legemiddelfirmaet GSK bestemmer seg for å benytte den nye hurtiginnføringsordningen for immunterapier. – Valget er helt opp til firmaet, sier Bestillerforums leder Ulrich Spreng.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke skrev HealthTalk at immunterapien Jemperli nå er EU-godkjent for en spesifikk gruppe pasienter med livmorkreft (endometriekreft). Men både legemiddelselskapet GSK og en norsk kreftlege uttaler til HealthTalk at de frykter at de aktuelle pasientene ikke vil få tilgang til behandlingen før i 2025.

Frykter lang tidsbruk

Bakgrunnen for bekymringen er at Bestillerforum for Nye Metoder har bestemt at Legemiddelverket skal gjennomføre en såkalt «hurtig metodevurdering» før Beslutningsforum avgjør om legemidlet skal tilbys norske pasienter. 

I en hurtig metodevurdering av et legemiddel belyses alt fra effekt, sikkerhet, organisatoriske forhold, og ikke minst kostnadseffektivitet og budsjettkonsekvenser. Selv om Legemiddelverket har satt et mål om å fullføre hurtige metodevurderinger innen 180 dager, viser erfaringen at i praksis tar disse prosessene ofte over ett år å gjennomføre. I såfall vil ikke Jemperli bli  tilgjengelig for disse pasientene før i 2025.

– Det går faktisk ikke an. Det er uakseptabelt, tordner Line Bjørge, gynkreft-lege ved Haukeland universitetssjukehus.

Bestillerforum: Kan slippe hele metodevurderingen

Bestillerforum, som har ansvar for å bestille metodevurderinger av blant annet legemidler, og forberede sakene Beslutningsforum skal avgjøre, mener derimot at selskapene selv kan sikre raskere innføring av sine immunterapier. Det kan ifølge dem oppnås ved å bruke den nye ordningen for hurtiginnføring. 

– Det er helt opp til leverandøren/firma om de ønsker å gå inn i ordningen. Hvis de velger å gjøre det, vil det ikke gjøres en metodevurdering. Behandlingen vil da normalt kunne tas i bruk svært raskt. Tidspunktet for når legemiddelet kan tas i bruk, avhenger av den eksisterende anskaffelsen og «Håndboka», som leverandørene er kjent med, skriver Ulrich Spreng, leder for Bestillerforum og direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, i en e-post til HealthTalk. 

– Betyr dette at GSK har hatt muligheten til å velge å bruke den nye ordningen for hurtiginnføring av immunterapi for å få innført dostarlimab for denne indikasjonen, men at de har valgt å ikke gjøre det? Hva har i så fall vært begrunnelsen til det? Er det et prisspørsmål? 

– GSK har muligheten til å gå inn i effektiviseringsordningen for PD(L)1-hemmere, på samme måte som de andre selskapene. Det håper vi at de ønsker å gjøre, svarer Spreng kort.

– Hvorfor ser Bestillerforum det som nødvendig å gjennomføre en hurtig metodevurdering for denne indikasjonen for dostarlimab (Jemperli)?

 

– Dette er første terapiregime til behandling av endometriekreft i førstelinje. Det foreligger data som er egnet for en kostnad-nytte-analyse. I tillegg er det ingen automatikk i at behandling, som er kostnadseffektiv i senere linjer, også er kostnadseffektiv i tidligere linjer. Når det foreligger gode data allerede, trenger ikke en kostnad-nytte-vurdering nødvendigvis ta veldig lang tid – gitt at firmaet leverer dokumentasjonen raskt, uttaler Spreng. 

– Trenger ikke ta veldig lang tid

– Ifølge oversikt fra Nye Metoder finnes det muligheter for å gjennomføre såkalte forenklede metodevurderinger som i enkelte tilfeller ikke trenger å ta lenger enn 30 dager (30-180 dager). Kan en slik metodevurdering være aktuelt for dette legemidlet og denne indikasjonen?

 

– I Bestillerforum 23. oktober ble det besluttet at man ønsker en kostnad-nytte-analyse. Alternativt kan leverandøren velge å gå inn i den nylige etablerte ordningen om immunterapier, som dere også viser til, sier Spreng.

– Både legemiddelselskapet GSK og kreftlege Line Bjørge er kritiske til at legemidlet mulig ikke blir tilgjengelig for pasientene før i 2025 dersom hurtig metodevurdering blir brukt. Hva er din kommentar til denne bekymringen?

– Vi jobber alle for at legemidlene skal bli tilgjengelig så raskt som mulig for pasientene. Når det foreligger gode data allerede – som i dette tilfellet - trenger ikke en kostnad-nytte-vurdering nødvendigvis ta veldig lang tid – gitt at firmaet leverer dokumentasjonen raskt, gjentar Spreng.

Powered by Labrador CMS