ESMO 2023:

Sjefsonkolog Mansoor Raza Mirza ved Københavns Universitetssykehus under presentasjonen av Ruby-studien på ESMO

Livmorkreft: Nye data fra studie imponerte

Sjefsonkolog Mansoor Raza Mirza ved Københavns Universitetssykehus presenterte oppdateringer fra fase 3-studien RUBY.

Publisert Sist oppdatert

ESMO, MADRID (HealthTalk): Hvert år blir 800 norske kvinner diagnostisert med kreft i livmoren. Når kreften oppdages tidlig kan kreften kureres med operasjon der man fjerner livmoren. Men dersom kreften oppdages sent eller at den sprer seg er dødeligheten høy. I følge Kreftregisteret er fem års relativ overlevelse for alle stadier av sykdommen 85 prosent. Men overlevelsen for pasienter med fjernspredning er betydelig lavere - bare i underkant av 40 prosent.

Ruby-studien evaluerer immunterapien Jemperli (dostarlimab) i kombinasjon med kjemoterapi sammenlignet med standard kjemoterapi hos pasienter med primæravansert eller tilbakevendende livmorkreft. 

Da interimanalysen fra studien ble sluppet i mars i år fortalte Line Bjørge som er professor ved Universitet i Bergen og seksjonsoverlege på Haukeland universitetssjukehus at  resultatene er et betydelig fremskritt og uten tvil praksisendrende i behandlingen av kvinner med avansert eller tilbakevendende livmorkreft. 

På ESMO viste Mansoor Raza Mirza effekten av dostarlimab pluss kjemoterapi data på progresjonsfri overlevelse (PFS) og totaloverlevelse (OS ) på tvers av molekylære klassifiseringer, inkludert livmorkreft med DNA mutasjonen mikrosatelitt-instabilitet - dMMR/MSI-H. – Effekten av immunterapien var klart best i gruppen med DNA mutasjon, sa han.

Interimanalysen visste en reduksjon i risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PFS) på 72 og 36 prosent i henholdsvis dMMR/MSI-H-populasjonen og i den totale pasientpopulasjonen. Blant pasientene med DNA-mutasjon var estimert progresjonsfri overlevelse etter 24 måneder 61,4 prosent i dostarlimab-gruppen og 15,7 prosent i placebogruppen. Hazard ratio for progresjon eller død var 0,28 som betyr at kvinnene i behandlingsarmen hadde 72 prosent mindre sannsynlighet for kreftprogresjon eller død. I den totale populasjonen var progresjonsfri overlevelse etter 24 måneder 36,1 prosent og 18,1 prosent i placebogruppen. Her var Hazard ratio 0,64.

RUBY-studien inkluderte 494 kjemoterapi-naive pasienter med tilbakevendende eller primær avansert (stadium III/IV) livmorkreft som ikke kan behandles kurativt med kirurgi eller/ og strålebehandling. Omtrent 25 prosent av pasientene i studien hadde livmorkreft med DNA mutasjonen dMMR/MSI-H. Dette tilsvarer om lag andelen som har denne mutasjonen i det virkelige liv.

GSKs ambisjon er at analysen vil gi innsikt i hvordan molekylær klassifisering kan bidra til ytterligere forståelse av hvilke pasienter som mest sannsynlig vil dra nytte av behandlingen.

På søndag skal GSK også presentere andre resultater fra RUBY-studien som fokuserer på investigator-vurdert progressjonsfri overlevelse 2 (PFS2). PFS2 er et sekundært endepunkt for studien og er definert som tiden fra behandlingsrandomisering til progresjon på den første påfølgende kreftbehandlingen etter studiebehandling eller død. Presentasjonen vil også inkludere resultater på totaloverlevelse etter påfølgende bruk av immunterapier (dostarlimab, pembrolizumab, durvalumab, nivolumab eller pembrolizumab med lenvatinib). Resultatene vil vise at PFS-fordelene opprettholdes utover første progresjon og ytterligere støtter OS-fordelene hos pasienter behandlet med dostarlimab pluss kjemoterapi sammenlignet med kjemoterapi alene til tross for bruk av påfølgende immunterapier.

Powered by Labrador CMS