ESMO 2023: 

Gynekologisk kreft: Dette var de viktigste studiene på ESMO-kongressen

– Det er så mange viktige ESMO-studier på gynkreft-området at det nesten er vanskelig å velge hvilke jeg skal fremheve,sier overlege og professor Kristina Lindemann.

Publisert Sist oppdatert

Lindemann starter sin ESMO-oppsummering på gynkreft med en studie med immunterapien pembrolizumab for pasienter med nydiagnostisert fremskreden livmorhalskreft, der også norske pasienter har vært med. Den heter Keynote A18. 

– Studien viser en signifikant progresjonsfri overlevelse ved å legge immunterapi til kjemoradioterapi - som er standardbehandlingen i dag. Det som er interessant er at standardbehandlingen med kjemoterapi er effektiv slik at terskelen for å gjøre det bedre er tilsvarende høy, forteller Lindemann. 

Livmorhalskreftvaksine fungerer 

I fjor var det null tilfeller av livmorhalskreft blant unge nordmenn. Det skyldes HPV-vaksinen - Livmorhalskreft-vaksinen som det ble startet vaksinering med i 2009. 

– Men alle land har ikke slik vaksinering og ikke minst kvinner i tredje verden trenger mer effektiv behandling. Her er livmorhalskreft et stort folkehelseproblem, sier Lindemann. Men en studie som ble presentert på en presidential (sesjon med de viktigste studiene på kongressen) gir håp om bedre behandling raskt. I studien fikk kvinnene induksjon kjemoterapi før kjemoradioterapi.

– Behandlingen løfter totaloverlevelsen og er en billig behandling som kan tas i bruk umiddelbart. 

Lindemann snakker også om en studie der sjefsonkolog Mansoor Raza Mirza ved Københavns Universitetssykehus presenterte oppdateringer fra fase 3- studien RUBY. Hvert år blir 800 norske kvinner diagnostisert med kreft i livmoren. Ruby-studien evaluerer immunterapien Jemperli (dostarlimab) i kombinasjon med kjemoterapi sammenlignet med standard kjemoterapi hos pasienter med primæravansert eller tilbakevendende livmorkreft. Ruby-studien evaluerer immunterapien Jemperli (dostarlimab) i kombinasjon med kjemoterapi sammenlignet med standard kjemoterapi hos pasienter med primæravansert eller tilbakevendende livmorkreft.

Norsk deltakelse

Hun løfter også frem en studien med en målrettet cellegift som heter Tisotumab vedotin som forlenget total overlevelsen med 30 prosent hos pasienter med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft sammenlignet med standarbehandlingen som er kjemoterapi. Her har norske pasienter vært med, men behandlingen trenger godkjenning i EMA og Beslutningsforum før den kan tilbys i Norge, sier hun. .

Helt til slutt snakker hun om fase 3-studien DUO-E der pasientene fikk parp-hemmeren Olaparib pluss immunterapien durvalumab i behandling av livmorkreft - endometriekreft. 

Hør og se Kristina Lindemann fortelle om disse studiene i videoen øverst i saken.

Powered by Labrador CMS