FORSINKET: Administrerenden direktør Carlos de Sousa i Ultimovacs varsler at INTIUM-studien er forsinket.

Resultatene fra melanomstudien til Ultimovacs er forsinket: – Positivt for pasientene

Ultimovacs hadde planlagt å avlese data for progresjonsfri overlevelse på fase 2-studien INITIUM før sommeren. Nå vil dataene først offentliggjøres i andre halvår 2023. Nå trekker det opp til økt konkurranse for kreftvaksineselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken er at det tar lengre tid enn forventet for pasientene i studien å oppleve sykdomsprogresjon. Resultatene vil offentliggjøres etter at kreftprogresjon eller død - såkalt progresjonsfri overlevelse (PFS) er verifisert hos 70 pasienter, noe som ennå ikke har skjedd.

– Vi er oppmuntret av at sykdomsprogresjonen i INITIUM-studien går langsommere enn forventet sammenlignet med historiske data. Dette er positivt for pasientene, selv om vi ikke vet om UV1-relatert effektivitet er ansvarlig for denne forlengede tiden til avlesning siden både Ultimovacs og forskerne fortsatt er blindet. Vi ser frem til å lære i hvilken grad UV1 kan ha bidratt til det kliniske utfallet for pasientene, sier Carlos de Sousa, administrerende direktør i Ultimovacs i en pressemelding.

Konkurranse

Samtidig trekker det opp til konkurranse for Ultimovacs. En eksperimentell mRNA kreftvaksine som er utviklet av Moderna og MSD reduserte risikoen for tilbakefall og død av føflekkreft med 44 prosent når den ble gitt sammen immunterapien Keytruda (pembrolizumab) i forhold til Keytruda alene.

Resultatene fra fase 2b-studien KEYNOTE-942 ble presentert på American Association for Cancer Research (AACR) i Orlando, Florida for fjorten dager siden. Selskapene vil starte en fase 3-studie på pasienter med melanom i 2023, og raskt utvide til ytterligere tumortyper, inkludert ikke-småcellet lungekreft.

Vaksinene med navnet mRNA-4157 er utviklet for å få immunsystemet til å gjenkjenne og angripe spesifikke mutasjoner i kreftcellene. Vaksinen er spesiallaget for hver pasient basert på en analyse av pasientens svulster etter at de er kirurgisk fjernet. Det tok omtrent åtte uker å designe en personlig mRNA-vaksine for hver pasient.

Dette er INTIUM-studien

INITIUM er en fase 2-studie som undersøker effekt og sikkerhet av kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med de to immunsjekkpunkthemmerne Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) i førstelinjebehandling av pasienter med føflekkreft med spredning. Behandling med Opdivo og Yervoy er standardbehandling i Norge.

Formålet med studien er å undersøke om behandling med kreftvaksinen UV1 gitt sammen med de to immunterapiene gir bedre effekt hos pasienter med føflekkreft med spredning enn nivolumab og ipilimumab gitt alene. Dette undersøkes ved å sammenligne progresjonsfri overlevelse, total overlevelse, objektiv responsrate, varighet av respons og sikkerhetsprofil i de to gruppene.

Nivolumab og ipilimumab har til hensikt å aktivere immunsystemet og angripe kreftcellene. Kreft er en sykdom som blant annet skyldes ukontrollert celledeling. I de fleste kreftceller finnes enzymet telomerase (hTERT) som gjør at kreftceller kan gjennomgå et ubegrenset antall celledelinger. UV1-vaksine, som er under utprøvning, stimulerer immunsystemet til å gjenkjenne og drepe celler som har telomeraseenzymet. Det er derfor holdepunkter for at UV1-vaksinen aktiverer immunssystemet ytterligere.

Standardbehandlingen gis hver 3. uke fire ganger. Én av gruppene får i tillegg 8 injeksjoner. av UV1-vaksinen. Deretter får alle pasienter nivolumab hver 4. uke inntil progresjon eller behandlingen avsluttes av andre årsaker. Progresjon evalueres jevnlig med CT/MR. Totalt randomiseres 154 pasienter.

Powered by Labrador CMS