FORDEL: Mange pasienter med kronisk lymfatisk leukemi møter flere medisinske tilstander som krever daglig behandling. Dette inkluderer bruken av syrereduserende agenter for tilstander som gastro-øsofagal refluks. Tablettformulering muliggjør ko-administrering av disse legemidlene, og gjør det mulig for flere KLL-pasienter å bruke Calquence.

Tablettversjon av leukemi-medisin fra AstraZeneca EU-godkjent

Tablettformuleringen av acalabrutinib (Calquence) ble nylig godkjent i EU som behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Den nye formuleringen har noen viktige fordeler.

Publisert Sist oppdatert

Godkjenningen skjer etter positiv uttalelse og anbefaling om markedsføringstillatelse fra den europeiske legemiddelmyndigheten EMA. Den baserer seg på resultater fra Elevate-Plus-studien.

Fra før av er en kapselformulering av Calquence godkjent i EU mot KLL. I USA er leukemi-legemidlet allerede godkjent både som tablett og kapsel for pasienter med KLL, Småcellet lymfocytært lymfom (SLL) og refraktorisk mantelcellelymfom (MCL). I tillegg er kaseplformuleringen godkjent i mange andre land globalt, men indikasjoner er ulikt fra marked til marked.

Sammenlignbar med kapselformulering

ElevatePlus- studien avdekket at kapsel- og tablettformuleringer av Calquence er bioekvivalente. Dette betyr i bunn og grunn at det kan forventes at de to ulike formuleringene har samme effekt- og sikkerhetsprofil, dersom de tas med samme doseringsstyrke og behandlingsrutine.

I tillegg påpekes det i en pressemelding fra AstraZeneca at tabletten kan tas sammen med såkalte gastriske, syrereduserende agenter. Dette inkluderer blant annet protonpumpehemmere, antiacider og H2-reseptor antagonister (H2RA-er).

Ny formulering gir nye muligheter

Paolo Gjia, direktør for det strategiske forskningsprogrammet på KLL ved Università Vita-Salute San Raffaele i Milan, sier i en kommentar fra AstraZeneca at mange pasienter med kronisk lymfatisk leukemi møter flere medisinske tilstander som krever daglig behandling. Dette inkluderer bruken av syrereduserende agenter for tilstander som gastro-øsofagal refluks.

– Tablettformulering muliggjør ko-administrering av disse legemidlene, og gjør det mulig for flere KLL-pasienter å bruke Calquence, sier han.

– Tablettformuleringen av Calquence understreker vår forpliktelse til å forstå behovene til KLL-miljøet, og tilby pasientorienterte behandlingsløsninger. Dagens godkjenning gir leger og pasienter i EU mer fleksibilitet for å komme frem til den riktige behandlingsplanen, og gir mulighet for at flere pasienter potensielt kan få fordeler av denne medisinen, sier Dave Fredrickson, Executive Vice President for AstraZenecas onkologiske forretningsenhet, i en uttalelse.

Powered by Labrador CMS