podcast

Ny podcast: De viktigste legemiddelsakene i 2023 og forventninger for 2024

Velkommen til den siste episoden av HealthTalk-podcasten for året som nå har ebbet ut. I dagens episode tar vi et dypdykk i de mest betydningsfulle legemiddel- og legemiddelpolitiske sakene som preget 2023. Vi retter også  blikket mot fremtiden og utforsker hva som kan forventes å bli de mest sentrale og diskuterte temaene for 2024.

Publisert Sist oppdatert

Bli med oss mens vi reflekterer over høydepunktene  i 2023 og ser fremover mot de nye mulighetene og utfordringene som 2024 bringer med seg. 

Tiltak for å få ned legemiddelprisene og øke konkurransen vil prege året vi nå har gått inn i. 

Både regjeringen og Beslutningsforum har brukt 2023 til å få på plass ordninger som skal redusere legemiddelprisene og øke konkurransen mellom legemiddelfirmaene. 

I desember fikk regjeringen med SVs støtte flertall for å innføre anbud på patetenterte legemidler i blåreseptrdningen. I årets siste måned vedtok dessuten Beslutningsforum en modell for hurtiginnføring av immunterapi. Det betyr i praksis at legemiddelselskapene må akseptere en terapeutisk referansepris (felles pristak) dersom de skal få legemidlene sine innført hurtig. 

Vi snakker også om viktige legemiddelgjennombrudd som kom i 2023 som nye alzheimermedisiner og om prioriteringsmeldingen og en ny kreftstrategi som regjeringen vil legge frem i 2024. 

Powered by Labrador CMS