ECTRIMS 2023

ØKT RISIKO: MS-sykdom kan gi høyere sjanse for å få kreft, ifølge registerstudie fras Wales.

MS assosiert med høyere rater av kreft i ny studie

I en studie som ble lagt frem på den europeiske MS-kongressen har forskere brukt registerdata fra Wales for å se om multippel sklerose (MS) kan assosieres med økt risiko for kreft.

Publisert Sist oppdatert

ECTRIMS 2023: Ifølge forskerne bak studien har MS lenge vært assosiert med en rekke ulike krefttyper. Først nå nylig har det også dukket opp bekymringer rundt hvorvidt bruken av stadig mer effektive sykdomsmodifiserende behandling (DMT-er) også kan øke risiko for kreftsykdom.

Walisisk registerdata

I en studie som ble presentert på den europeiske og amerikanske MS-kongressen i Milano denne uken, av forskere fra Storbritannia, Wales og Tyskland, har man undersøkt om MS er assosiert med økt risiko for kreft. Dette har man gjort ved å hente ut helsedata til innbyggere i Wales og sammenligne disse dataene med allerede kjent risiko for kreft fra Epstein-Barr-viruset (EBV).

Forskerne hentet i studien data fra The Secure Anonymized Information Linage (SAIL). Dette er en database som samler data fra 90 prosent av primærhelsetjeneste-populasjonen i Wales og 100 prosent av sykehus-populasjonen fra 1970 og frem til i dag. Forskerne benyttet seg av en algoritme som identifiserte personer med MS i denne populasjonen (med 96 prosent sensitivitet). 

MS-pasienter fikk tidligere kreft

I en populasjon av 4,6 millioner mennesker, fra 1. januar 1970 til 31. desember 2020, identifiserte forskerne 9586 personer med MS. Kreftrisikoen var høyere hos MS-pasientene (10,9 prosent), sammenlignet med den delen av befolkningen som ikke hadde MS (8,1 prosent). Første krefttilfelle skjedde også tidligere hos MS-pasientene enn hos den resterende befolkningen. 

I en fødselskohort-analyse (1930-1960, 1960-1990, 1999-2000) fant man at denne effekten viste seg hos de som ble født etter 1960. I kontrast til dette var risikoen for kreft med EBV-infeksjon tilstede i alle fødseslkohorter. 

Forskerne konkluderer med at MS er assosiert med høyere rater av kreft, og tidligere oppstart av kreft sammenlignet med kontrollpopulasjonen. Den økte raten virker å være et nyligere fenomen assosiert med de som er født etter 1960. 

Powered by Labrador CMS