«Taskén ledet arbeidet med å utrede hva som måtte iverksettes for å få til innføring av presisjonsmedisin i Norge, skriver UiO om prisvinneren.

Kjetil Tasken får Innovasjonsprisen fra Universitetet i Oslo

Kjetil Taskén, som er professor II ved Universitetet i Oslo (UiO), får prisen for arbeidet med å bygge opp et nasjonalt nettverk for presisjondiagnostikk innen kreft, Infrastruktur for presisjonsdiagnsotikk (InPred).

Publisert Sist oppdatert

Kjetil Taskén er også daglig leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Prises for fremragende innsats

Innovasjonsprisen er én av fem årlige UiO-priser som deles ut til vitenskapelig ansatte som har vist fremragende innsats og resultater innen sine felt. Prisene er en belønning for særskilt innsats, som dessuten skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for fagmiljøene ved Universitetet i Oslo.

Vinnerne mottar et kunstverk og 250 000 kroner. Prisene deles ut 1. september på UiOs årsfest.

– Betydelig internasjonal interesse

UiO skriver følgende i begrunnelsen for Taskéns pris:

«I 2018 hadde ikke norske kreftpasienter offentlig tilgang til avansert molekylær kreftdiagnostikk med behandlingsmuligheter som bruker presisjonsmedisintilnærming. Presisjonsmedisin, eller persontilpasset medisin, forsøker å finne behandling som er tilpasset den enkelte pasient», skriver UiO.

Videre peker de på at arbeidet Taskén har ledet har bidratt til at det nå finnes et offentlig nasjonalt kreftdiagnostikk-initiativ (InPreD) og en nasjonal klinisk studie (IMPRESS-Norway).

«Taskén ledet arbeidet med å utrede hva som måtte iverksettes for å få til innføring av presisjonsmedisin i Norge. Metoden som ble brukt for å få til offentlig tilgang til avansert molekylær kreftdiagnostikk, var en koordinering av ulike fagmiljøer på nasjonalt plan. Denne koordineringen er en stor suksess og har utløst betydelig finansiering. Måten dette er løst på i Norge har skapt betydelig internasjonal interesse», skriver universitetet på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS