– Vi er glade for å ha dosert den første pasienten i studien og ser frem til å fortsette evalueringen av bemcentinib og dets evne til å hemme AXL i en pasientgruppe som har et stort medisinsk behov, sier Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio.

BerGenBio har dosert første pasient i førstelinje lungekreftsstudie

Det norske legemiddelselskapet BerGenBio har nå innrullert den første pasienten i en studie som vurderer sikkerheten og effekten til bemcentinib i førstelinjebehandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Publisert Sist oppdatert

Studien undersøker sikkerheten, toleransen og effekten av bemcentinib i kombinasjon med standard behandling.

Fase 1b/2a-studien skal evaluere bemcentinib i førstelinjebehandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med STK11-mutasjoner. STK11 er et gen der feil eller mutasjoner på genet fører til veldig dårlig respons på nåværende tilgjengelig standard behandling som består av kombinasjon av cellegift og immunterapi. At studien utføres i førstelinjebehandling betyr at pasientene som mottar bemcentinib i kombinasjon med standard behandling ikke har fått noen annen behandling tidligere.

Mangler effektiv behandling

– Omtrent 20 prosent av pasientene med avansert ikke-småcellet lungekreft har STK11-mutasjoner. Disse pasientene har i dag ingen effektive behandlingsalternativer. Majoriteten av pasienter med STK11-mutasjoner har høye nivåer av AXL-aktivering som nettopp er det bemcentinib målrettet hemmer. Vi er glade for å ha dosert den første pasienten i studien og ser frem til å fortsette evalueringen av bemcentinib og dets evne til å hemme AXL i en pasientgruppe som har et stort medisinsk behov, sier Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio i en melding.

AXL er et membranprotein som sitter på overflaten av cellene. Det er kjent at forhøyede nivåer av AXL aktivering spiller en avgjørende rolle i kreftcellenes vekst og spredning og kan lede til behandlingsresistens lungekreft.

Lungekreft fører på globalt nivå til mer enn 1,7 millioner dødsfall årlig, hvor ikke-småcellet lungekreft utgjør over 80 prosent av de som får lungekreft. Omtrent 20 prosent av disse pasientene har STK11 mutasjoner.

Dårlig prognose

– I dag er STK11-mutasjoner korrelert med en svært dårlig prognose for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Disse mutasjonene er kjent for å hindre aktiviteten til anti-PD-1/L1-terapi. Mine kolleger og jeg er motiverte til å vurdere bemcentinibs potensial til å skape et bedre behandlingsresultat for denne store pasientpopulasjonen, sier hovedutprøver i studien og assisterende professor ved Icahn School of Medicine, Rajwanth Veluswamy, som er lege med medisinsk doktorgrad ved sykehuset Mount Sinai i New York.

I fase 1b-delen av studien er hensikten å måle hvor godt kroppen tåler og håndterer bemcentinib i kombinasjon med standard behandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft uavhengig av om disse pasientene har STK11-mutasjoner. I fase 2a-delen skal selve effekten av bemcentinib vurderes. I denne delen av studien, som forventes å starte senere i 2023, vil kun pasienter med ikke-småcellet lungekreft med STK11 mutasjon inkluderes.

Powered by Labrador CMS