NY JOBB: Siri Børø har tatt over det medisinske ansvaret i Merck Norge.
NY JOBB: Siri Børø har tatt over det medisinske ansvaret i Merck Norge.

Merck: Siri Børø er ny medisinsk direktør i Norge

Etter ti år ved det tyske legemiddelselskapets Norges-kontor rykker Børø opp, og overtar stillingen som medisinsk direktør etter Steinar Thoresen. – Stor oppgave som jeg ikke tar lett på, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

Børø har en mastergrad i biologi fra NTNU i Trondheim, og hadde etter dette et kort opphold hos forskningsgruppen til Håvard Danielsen på Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved radiumhospitalet i Oslo. 

Børø tar over stillingen etter Steinar Thoresen, som nylig annonserte at han gir seg som medisinsk direktør i Merck Norge. Thoresen skal fortsatt være tilknyttet Mercks Norges-kontor, blant annet som veileder for Børøs doktorgrad, men skal nå bruke mer tid på ett av hans andre hjertebarn, «real world evidence»-selskapet Nordic RWE.

 Kombinerer sjefsjobb og doktorgrad

Biologen Børø har allerede lang fartstid i det tyske legemiddelselskapet: Hun har jobbet i Merck i flere ulike stillinger siden 2013.

– Jeg startet som kvalitetsansvarlig med ansvar for legemiddeldistribusjon fra produksjonsanlegg i utlandet til apotek i Norge. Senere ble jeg medisinsk rådgiver innen onkologi, og de siste par årene har jeg jobbet i en såkalt nærings-phd-stilling, sier Børø.

– Hva vil det si?

– I perioden jeg jobbet med denne doktorgraden, var jeg fritatt alt operasjonelt arbeid for Merck, og jeg fikk finansiell støtte fra Forskningsrådet og Merck til dette arbeidet. Formålet med en nærings-phd er at man skal jobbe med problemer og forskningsspørsmål som er sentrale for kjernevirksomhetene til bedriften (Merck).

I dette tilfellet jobber Børø med en nærings-doktorgrad om helsedata og bruk av norsk helsedata, spesifikt knyttet opp til såkalte eksterne kontrollarmer i kliniske studier. 

– Vi er opptatt av å finne nye bruksområder for helsedata. Vi har et rikt arsenal av helsedata i Norge, som vi tror kan brukes på en enda mer effektiv måte enn i dag, og som potensielt kan bidra til å få legemidler raskere ut til pasientene, sier Børø. 

– Så nå skal du være medisinsk direktør og gjøre ferdig doktorgrad samtidig?

– Ja, nå starter en ny periode. Målet er å få ferdig doktorgraden i løpet av neste år. Merck er fleksible med tidsbruken, men planen er å sjonglere begge roller. 

 Ansvar for flere sykdomsområder

– Du er nå medisinsk direktør. Hva blir de store forskjellene fra rollene du har hatt til nå i selskapet?

– For det første er jeg ikke bare ansvarlig for onkologi nå, men også våre andre områder. Så jeg gleder meg veldig til å få utvidet repertoaret mitt. Jeg ser fram til å arbeide med hele Merck sin portefølje av legemidler som dekker terapiområdene fertilitet, nevrologi og onkologi. Det er en krevende rolle og jeg ser at det kan bli en bratt læringskurve både som leder og innen det medisinske fagfeltet. Jeg er likevel trygg på at sammen med dette kompetente og dyktige teamet vil dette gå veldig bra. Et av målene mine på sikt er å få nye kliniske studier fra Merck til Norge.

– Hvordan skal dere få til det?

– Det er ikke tvil om at det er høy konkurranse mellom landene om å få de kliniske studiene. Det er ofte brukt mot Norge at vi er så små, men i noen tilfeller kan det faktisk være en fordel. Med Én vei inn-tilnærmingen har vi nå kontakt med alle sykehusene på en lettere måte enn tidligere, slik at vi lettere kan undersøke interessen hos et bredt spekter av sykehus. Og vi har høyspesialiserte sentre i verdenstoppen innen mange områder. Så jeg ser ingen grunn til at Norge ikke skal kunne være mer med i kliniske studier. 

Børø er likevel klar på at selskapene er avhengige av at sykehusene leverer. 

– Og jeg tror absolutt ikke det står på viljen, men det er utfordrende å få til klinisk studieaktivitetet i arbeidshverdagen på toppen av den kliniske behandlingen av pasientene. Jeg håper vi i større grad kan «showcase» helsedataene våre, og få inkludert disse inn i de kliniske forskningsforløpene til den globale legemiddelindustrien.

Powered by Labrador CMS