Utvalgsleder Jon Magnussen levert i dag Sykehusutvalgets rapport til helseminister Ingvild Kjerkol.

Sykehusutvalgets rapport får blandede reaksjoner

Mange organisasjoner har gitt sin tilbakemelding til Sykehusutvalget. Flere er fornøyde med at man foreslår å endre finansieringsmodellen for nye sykehus.

Publisert

– Jeg mener det er utrolig at man nedsetter et sykehusutvalg som ikke skal se på helseforetaksmodellen. Den har vært en enorm kjepp i helsehjulene i flere år, og det er på høy tid at den får en gjennomgang, sier Bård Hoksrud (Frp)

Han er samtidig fornøyd med det som tegner seg til å bli utvalgets viktigste funn: de mener finansieringen av nye sykehusbygg må endres.

– Pasientene skal ikke måtte lide for å bygge nødvendige sykehus. Eksempelvis ser vi i Drammen overskridelser i millionklassen, som pasientene vil måtte bøte på i mange år fremover.

SV-nestleder Marian Hussein skryter også av forslagene om ny sykehusfinansiering.

– Det er fint å ha kunnskap, men det vesentlige er hva regjeringen prioriterer å gjøre. Nå trenger vi mer enn å bare flikke på en gammel modell, vi trenger en ny reform i en ny tid, som tar tilbake gamle hedersbetegnelser som tillit, demokratisk styring og forvaltning i stedet for foretak, sier hun til NTB.

Fagbevegelsen mellomfornøyd

Fagforbundet er fornøyd med at utvalget vil ha de konserntillitsvalgte inn i sykehusstyrene, og at den såkalte «nøytrale momsen» som de mener gir insentiv for å konkurranseutsette blant annet vaskeri og renhold, blir anbefalt fjernet. Derimot mener de at man ikke går langt nok i å stanse privatisering i helsevesenet og styrke demokratisk styring av helseforetakene.

– Utvalgsflertallet går inn for noe som er svært likt det som tidligere er forsøkt. Jeg mener det er behov for å gå lenger i å sikre den demokratiske og regionale styringen av sykehusene, og er skuffet over at Sissel Skoghaug ble stående alene om dette forslaget, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Fagforbundet organiserer drøyt 22.000 sykehusansatte etter eget anslag. De tilhører LO, som også er fornøyd med forslaget om at man etablerer en form for godkjenningsordning for private helseetableringer. LO skulle imidlertid ønske man gikk lenger bort fra stykkprisfinansieringsmodellen.

– En jordmor eller en lege skal ikke måtte tenke på økonomi i møte med pasienter, sier nestleder Sissel M. Skoghaug, som satt i utvalget.

LHL fornøyd med ansvarsplassering

Pasientorganisasjonen LHL sier rapporten slår fast hvor ansvaret for problemene i helsesektoren ligger.

– På vegne av pasientene opplever vi altfor ofte at politikere skyver ansvaret for beslutninger over på styrene i foretakene. LHL er glad for at det slås klart fast at ansvaret ligger hos helseministeren og Stortinget. Vi trenger politikere som står i vanskelige valg og som står ansvarlig overfor velgerne. Det er avgjørende for tillit til det politiske systemet, sier generalsekretær Frode Jahren.

Powered by Labrador CMS