ANBEFALER VAKSINE: – Bare det at en pasient slipper å bli rammet av denne smertefulle infeksjonen er jo i seg selv en ganske bra motivasjon for å anbefale en slik vaksine. Samtidig er det ikke noe refusjon på blå resept for en slik vaksine i dag, og da er det opp til personer selv å vurdere om dette er en vaksine man vil investere i, sier kardiolog og professor Dan Atar ved OUS/UiO

Helvetesild øker risiko for slag - norsk hjertelege ser positivt på vaksinering

Gjennom en nylig publisert studie har man funnet svaret på hvorfor helvetesild (herpes zoster) øker risikoen for slag og hjerte-kar-hendelser senere i livet. – Vaksinering mot helvetesild vil ha positive samfunnsmessige konsekvenser, sier OUS-kardiolog og UiO-professor Dan Atar.

Publisert Sist oppdatert

Helvetesild fører til betennelsestilstander i kroppen, som øker risiko for blodpropp i årene.

Det er konklusjonen fra en studie som ble publisert i oktober i fjor i The Journal of Infectious Diseases. Helvetesild er assosiert med cirka 30 prosent økt risiko for en hjerte-kar-hendelse, og den økte risikoen vedvarer i lang tid etter utbrudd av helvetesild, som på fagspråket kalles herpes zoster.

Studien identifiserer mekanismene som kobler helvetesild til slag og infarkt. Det er nemlig såkalte pro-trombotiske og pro-inflammatoriske eksosomer (bittesmå blærer/vesikler utenfor cellene). Forskerne har i studien funnet ut hvordan proteiner som kan bidra til dannelsen av blodpropp og inflammasjon reiser via eksosomer.

Virus henger igjen etter vannkopper

Viruset varicella zoster, som forårsaker vannkopper i barnealder, forblir i kroppen etter vannkopp-sykdom, og hos minst én av fire som har hatt vannkopper aktiveres viruset senere i livet i form av helvetesild (herpes zoster). Sykdommen manifesterer seg som smertefulle utslett i form av små blemmer på huden, og kan gi intense smerter.

Alder og immunforsvar er her sentrale begrep for utvikling av sykdommen. Hele 90 prosent av helvetesild-utbrudd skyldes såkalt aldersrelatert immunsvekkelse. Minst 13 000 personer rammes hvert år av helvetesild i Norge, og risikoen for å få sykdommen øker markant etter rundt 50-årsalderen.

Den eneste forebyggende behandlingen mot helvetesild er i dag vaksine. Over 90 prosent av studiedeltakerne som ble identifisert med økt risiko for slag og hjerteinfarkt etter infeksjon av helvetesild, var ikke vaksinert mot sykdommen.

Hjertelege: Lang oppfølging av mange mennesker

Dan Atar, kardiolog ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo, påpeker at vi her snakker om påvist assosiert risiko, og ikke direkte årsak til den økte risikoen for slag og kardiovaskulære hendelser.

Atar forteller at man gjennom studien har hatt langtidsoppfølging av over 200 000 mennesker gjennom registerdata for å se om man kunne finne sammenhengen mellom herpes zoster-infeksjon og senere kardiovaskulære hendelser.

– Det viste seg at man i verste fall hadde opptil 38 prosent prosent hyppigere slag gjennom langtidsoppfølgingen. Det var 25 prosent flere koronare hendelser under langtidsoppfølgingen. Disse personene ble fulgt gjennom 12 år, forteller Atar.

Den høyeste korrelasjonen var mellom 5-8 år etter smitte av herpes zoster. Da var det aller mest uttalt sammenheng mellom tidligere gjennomgått helvetesild og koronar hendelse.

– Bra motivasjon for å anbefale en slik vaksine

– Gir disse nye dataene økt grunnlag for å trappe opp vaksinering mot helvetesild?

– Det finnes effektive vaksiner mot herpes zoster. Bare det at en pasient slipper å bli rammet av denne smertefulle infeksjonen er jo i seg selv en ganske bra motivasjon for å anbefale en slik vaksine. Samtidig er det ikke noe refusjon på blå resept for en slik vaksine i dag, og da er det opp til personer selv å vurdere om dette er en vaksine man vil investere i, sier kardiologen.

– Hva med verdien av vaksinen med tanke på fremtidige kardiovaskulære hendelser?

– Ser vi pasientene på individuell basis, så er det en klar fordel. Men denne effekten vil jo ikke gjøre seg gjeldende før mange år etter eventuell vaksinering, så vi kan ikke hente ut gevinstene med en gang.

Atar mener det er interessant å spekulere i hvorfor man i det hele tatt ser denne sammenhengen mellom helvetesild og økt risiko for slag og kardiovaskulær hendelser.

– Innad i vårt fag får vi stadig mer forståelse for at inflammasjon trigger åreforkalkning. Dette er enda en brikke i forståelsen av at kronisk eller langtidsvarende infeksjon kan ha negativ effekt på åreforkalkning, slik jeg tolker disse dataene.

– Ny folkehelsemelding kommer snart, og voksenvaksinasjonsprogram vil kunne bli et sentralt diskusjonspunkt. Dersom man får et voksevaskinasjonsprogram, burde vaksinasjon mot helvetesild være en del av det?

– Jeg er ingen vaksineekspert, men det er jo bare å se til andre land der de har full refusjon på vaksinering mot herpes zoster. Jeg mener at et moderne samfunn som Norge burde ha tilgang til det samme, og at vi har et offentlig helsevesen som vil dekke dette. Det vil uten tvil bety en høyere utrulling av en slik vaksine enn vi har i dag, og vi snakker om klare samfunnsmessige konsekvenser i positiv forstand.

Dan Atar oppgir at han ikke har noen aktuelle interessekonflikter i forbindelse med denne saken.

Powered by Labrador CMS