– Inspirerende på mange måter

– Det er et veldig stort engasjement, mange deltakere og høyt faglig nivå, sier kardiologiprofessor Dan Atar om hjertekongressen ACC i New Orleans.

Publisert Sist oppdatert

Da vi snakker med Dan Atar mandag ettermiddag trekker han frem to studier som de viktigste på ACC så langt.

CLEAR Outcomes-studien: Bempedosyre (Nexletol) ga signifikante kliniske fordeler i form av primær og sekundær kardiovaskulær forebygging for statin-intolerante pasienter som trenger kolesterolsenker.

- Studien inkluderte 14 000 statinintolerante pasienter og bempedosyre (

møtte det primære endepunktet i å redusere alvorlige kardiovaskulære hendelser (MACE) i forhold til placebo i løpet av median 40,6 måneders oppfølging (11,7 % vs 13,3 %, HR 0,87).

STOP-CA studien: Lipitor beskytter hjertet til pasienter med lymfekreft som behandles med antibiotikabasert cellegift

- Pasienter med lymfom som behandles med antracyklinbasert kjemoterapi som tok atorvastatin (Lipitor) i ett år, hadde mindre sannsynlighet for å oppleve hjertedysfunksjon, ifølge STOP-CA studien

Powered by Labrador CMS