Omtrent hver tredje voksne nordmann oppgir å ha langvarig smerte. Flere kvinner enn menn rammes. Langvarig smerte er en viktig årsak til redusert livskvalitet, langtidssykefravær og uførhet.

FHI: Kvinner er overrepresentert blant de som lever med langvarig smerte

Langvarig smerte er en vesentlig årsak til uførhet og langtidsfravær, og kvinner er overrepresentert.

Publisert

Kvinner er også de som i størst grad bruker sterke smertestillende legemidler, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi vet at kvinner rammes hardere enn menn, og at kjønnsforskjellene starter omtrent på den tiden når jentene går inn i kjønnsmoden alder, sier Ólöf Anna Steingrímsdóttir, seniorforsker ved FHI.

Instituttet peker på at smerter knyttet til underlivet og reproduksjonsorganer kan forklare en del av forskjellene.

Dette er hovedkonklusjonene

  • Smerte er den største årsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge, og på samfunnsnivå er konsekvenser av langvarig smerte svært alvorlige.
  • Omtrent hver tredje voksne nordmann oppgir å ha langvarig smerte. Langvarig smerte er vanlig i alle aldre, også hos barn og ungdom.
  • Flere kvinner enn menn rammes.
  • Forekomsten ser ut til å ha økt de senere årene.
  • Smertestillende legemidler er blant de mest brukte legemidlene i Norge.
  • Flere bruker sterke smertestillende legemidler (opioider) over lengre tid sammenlignet med tidligere år.

Kvinner har også høyere risiko enn menn for å få flere sykdommer som kan føre til langvarig smerte, som migrene, fibromyalgi og en rekke smertefulle autoimmune sykdommer.

– Det har dessverre lenge vært normalisert at kvinner har menstruasjonsrelaterte smerter eller langvarige smerter etter graviditet og fødsel. Det er lite kunnskap om forekomst og konsekvenser av smerter knyttet til disse viktige periodene i jentenes og kvinnenes liv, sier Steingrímsdóttir.

Sykefraværet øker

Sykefraværet hadde en oppgang på 4,4 prosent fra 2021 til 2022 og var på 5,4 prosent i fjor.

– På starten av året så vi en stor økning, som deretter ble redusert, skriver Nav i et årsnotat.

Alle næringer har hatt en oppgang i sykefraværet i fjor. Det er informasjons- og kommunikasjonsnæringen som hadde størst vekst, med 13,9 prosent. Totalt er det helse- og sosialtjenester som er den yrkesgruppen med høyest sykefravær med 8 prosent.

Kvinner har et betydelig høyere sykefravær enn menn. I fjor var sykefraværet hos kvinner på 7 prosent og menn på 4,1 prosent.

Powered by Labrador CMS