Folkehelseinstituttet har helt siden 2018 anbefalt at det innføres et voksenvaksinasjonsprogram. Nå handler det bare å få satt det ut i livet, sier LMI-sjef Leif Rune Skymoen.

LMI-sjefen: – Vil jobbe for et stortingsflertall for voksenvaksinasjonsprogram

– Folkehelseinstituttet har helt siden 2018 anbefalt at det innføres et voksenvaksinasjonsprogram. Nå handler det bare å få satt det ut i livet, sier LMI-sjef Leif Rune Skymoen.

Publisert Sist oppdatert

I dag la helseminister Ingvild Kjerkol fram Folkehelsemeldingen. Hun sier at regjeringen vil jevne ut helseforskjeller og forebygge sykdom. Men til tross for at Folkehelseinstituttet anbefaler at det etableres et vaksinasjonsprogram for voksne som sikrer at flere tar oppfriskningsdose av vaksiner mot sykdommer som difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, samt influensa og pneumokokksykdom sier regjeringen nei.

Helseministeren nøyer seg i første omgang med å foreslå at det innføres voksenvaksinasjon av influensavaksine. Innføring av andre vaksiner kan vedtas etter en faglig og samfunnsøkonomisk vurdering, sier hun til HealthTalk.

Men Leif Rune Skymoen mener løpet ikke kjørt for å få et stortingsflertall til å innføre et omfattende vaksinasjonsprogram for voksne,

– Meldingen er nå oversendt til Stortinget som skal vedta meldingen før sommerferien. Tror du det er mulig å få flertall i Stortinget for et fullverdig voksenvaksinasjonsprogram?

– Vi må jobbe for å få det til, all den tid vi vet at dette har vært anbefalt av Folkehelseinstituttet siden 2018. Det er godt utredet. Nå handler det bare om å få satt dette ut i livet, sier Skymoen.

– Vi ser at Regjeringen uttrykker et ønske om å innføre et voksenvaksinasjonsprogram, det synes vi er positivt og fornuftig. Nå må det konkretiseres og bevilges penger til et forpliktende vaksineprogram. Dette er et helt nødvendig tiltak for å forebygge sykdom. Vaksiner er et av de mest effektive og målrettede verktøy vi har i forebyggende helsearbeid sier Skymoen.

Powered by Labrador CMS