Narkotika:

FRYKTER OVERDOSER: «Legemiddelverket kjenner ikke til at noen av disse stoffene anvendes medisinsk. Det foreligger derfor i de fleste tilfeller heller ingen kjent dosering, og kombinert med at stoffene antas å være svært potente selv ved lave doser, vil dette øke faren for overdoser», skriver Legemiddelverket i et nytt høringsnotat.
FRYKTER OVERDOSER: «Legemiddelverket kjenner ikke til at noen av disse stoffene anvendes medisinsk. Det foreligger derfor i de fleste tilfeller heller ingen kjent dosering, og kombinert med at stoffene antas å være svært potente selv ved lave doser, vil dette øke faren for overdoser», skriver Legemiddelverket i et nytt høringsnotat.

SLV vil ha gruppe av opioider på narkotikalisten: – Stort misbrukspotensiale

Legemiddelverket har sendt ut et høringsforslag om å føre opp en gruppe av syntetiske opioider kalt nitazener på narkotikalisten. – Dødelig selv ved lave doser, ifølge myndigheten.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Legemiddelverket (SLV) er nitazener en gruppe av syntetiske opioider som antas å være svært potente selv ved lave doser, ha stort misbrukspotensiale og være dødelige selv ved lave doser. Av hensyn til folkehelsen er det ifølge SLV viktig å få disse stoffene regulert som narkotika. Den foreslåtte generiske gruppen vil blant annet omfatte stoffene protonitazen, etazen og etonitazepyn.

Hele høringsforslaget kan leses her.

Tenkt for medisinsk bruk

Ifølge legemiddelmyndigheten syntetiserte (laboratoriemessig fremstilling av et stoff red.anm.) man på 1950-tallet etonitazen og relaterte 2-benzylbenzimidazoler med tanke på mulig bruk innen medisinsk behandling. Til tross for at flere derivater (kjemisk forbindelse som kan fremstilles av en annen forbindelse på bestemte måter red.anm.) ble patentert, har ingen søkt om markedsføringstillatelse, og derfor finnes det ingen slike stoffer som i dag er godkjent for klinisk bruk.

Nitazener har i likhet med opiater og fentanyl kraftige analgetiske (smertestillende red.anm.) egenskaper, ifølge høringsnotatet. Allerede i 1975 advarte en kjemiker om faren for at nitazener kunne komme til å erstatte heroin i misbrukssammenheng, ifølge høringsnotatet. Isotonitazen ble første gang observert på det illegale markedet i Europa og Canada i mars 2019.

Hør på HealthTalks siste podcast-episode her:

– Bruken kan forhåpentligvis minimeres

SLV påpeker at såkalte «designer drugs» er under konstant utvikling, og at nye varianter til stadighet dukker opp på markedet.

«Ved å foreta en generisk gruppeoppføring av nitazener, vil derivater anses som omfattet av narkotikadefinisjonen fra det øyeblikket de fremstilles. Dermed kan slike stoffer reguleres fortløpende, lovverket vil ligge mindre i bakkant og bruken kan forhåpentligvis minimeres», argumenterer de.

– Kan medføre respirasjonsstans

Videre skriver de at nitazener antas å være svært potente, selv ved lave doser, og ha stort misbrukspotensiale.

«Legemiddelverket kjenner ikke til at noen av disse stoffene anvendes medisinsk. Det foreligger derfor i de fleste tilfeller heller ingen kjent dosering, og kombinert med at stoffene antas å være svært potente selv ved lave doser, vil dette øke faren for overdoser. Bivirkningsprofilen antas å være lik fentanyl og selv svært lave doser kan medføre respirasjonsstans».

Høringsfristen for forslaget er satt til 17. mars. En rekke instanser og aktører står på høringslisten, inkludert Apotekforeningen og de store apotekkjedene, Legeforeningen, Farmasiforbundet, Folkehelseinsitituttet, Helsedirektoratet, Legemiddelindustrien (LMI), Merck Life Science og Farmaceutene.

Powered by Labrador CMS