TEMA: Fedme og overvekt

KONSEKVENSER: Redaktør Hans Anderssen (t.v) i studio med samfunnsøkonom Erland Skogli. Hør hele podcasten lenger ned i saken eller der du lytter til podcast.

Samfunnsøkonom om fedme og overvekt: – Ujevnt fordelt i befolkningen

En stadig tyngre befolkning gir gigantiske kostnader for helsetjenesten, produksjonstap og sykdomsbyrde. Årsakene bak og ulikhetene i befolkningen er sentralt i utviklingen, mener samfunnsøkonom.

Publisert

I den nyeste episoden av HealthTalk-podcasten, der vi tar for oss tema «Fedme og overvekt», beveger vi oss videre fra pasient- og behandlerperspektivet, og går over på samfunnsperspektivet.

For hva koster egentlig fedme og overvekt oss som samfunn, og hva er den reelle samfunnsøkonomiske konsekvensen av at stadig flere av oss har overvekt og fedme? Som gjest hos redaktør Hans Anderssen har HealthTalk-podcasten i denne episoden fått besøk av samfunnsøkonom Erland Skogli, som til daglig er partner i Menon Economics, som jobber med helseøkonomiske analyser.

HØR HELE PODCAST-EPISODEN MED ERLAND SKOGLI HER:

I fjor høst kom selskapet ut med en rapport som forsøker å avdekke de faktiske kostnadene samfunnet har knyttet til fedme og overvekt. Rapporten ble laget på bestilling fra legemiddelselskapet Novo Nordisk. 

Skogli uttaler tidlig i podcast-episoden at fedme- og overvektsutviklingen er knyttet til andre ting enn bare kosthold og livsstil.

@healthtalknorge Hvor mye koster fedme og overvekt staten Norge? HealthtTalk-podcasten har hatt besøk av samfunnsøkonom Erland Skogli i Menon Economics, som blant annet snakker om en rapport Menin kom ut med om temaet i fjor. Hør hele podcasten der du lytter på podcast! #fedme #overvekt #samfunnsøkonomi ♬ original sound - HealthTalk

– Det vi peker på i denne rapporten er også at overvekt og fedme ikke bare forårsaker eller øker forekomsten av og risiko for andre sykdommer, men annen sykdom øker også forekomsten av og risikoen for fedme og overvekt. Dette gjelder ikke minst psykisk sykdom, og naturligvis tilstander som spiseforstyrrelser. Overspising er den største delen av spiseforstyrrelsesspekteret, i Norge og i den vestlige verden. 

– Hvem er overrepresentert i denne sykdomskategorien? spør redaktør Hans Anderssen. 

– Som så mange andre kroniske sykdommer, så er fedme og overvekt noe som i stor grad påvirkes av sosioøkonomiske faktorer. Det er ujevnt fordelt i befolkningen, både knyttet til demografi, sosioøkonomisk status, lavinntektsgrupper og lavere utdanning. Som nevnt er det også knyttet en del til psykisk sykdom. Det er også ujevnt fordelt i forhold til geografi, hvor det er minst i Oslo og mer i de nordligste fylkene, svarer Skogli. 

I Menon-rapporten fra i fjor har økonomene tatt for seg tre områder der fedme og overvekt påvirker samfunnsøkonomien. Det første området er sykdomsbyrde, som omhandler tap av gode leveår, enten i form av for tidlig død eller at man lever med lavere helserelatert livskvalitet. 

– En ting som er viktig å si i forbindelse med overvekt og fedme, er at en ting er det helsetapet man får direkte av sykelig overvekt eller fedme, men som nevnt er det viktigste helsetapet som kommer av sykdom som forårsakes av overvekt og fedme: Hjerte- og karsykdom, diabetes og ikke minst kreft. Det er flere kreftformer der overvekt og fedme er den viktigste eller en av de viktigste risikofaktorene. 

Hør hele podcast-episoden med Erland Skogli lenger oppe i saken, eller hør den der du hører på podcast til vanlig.

Powered by Labrador CMS