OFF LABEL: Ozempic, en medisin som gis på blå respept mot diabetes type 2, kan miste forhåndsgodkjent refusjon. Medisinen skrives også ut mot overvekt, men da skal pasienten betale selv. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Personer med diabetes kan miste rett til Ozempic på blå resept

Legemiddelverket sier én av tre som fikk Ozempic på blå resept i fjor, ikke oppfylte refusjonskriteriene. Nå skal forhåndsgodkjent refusjon revurderes.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • Legemiddelverket vurderer å endre reglene for refusjon av diabetesmedisinen Ozempic på blå resept, etter å ha funnet ut at en tredjedel av pasientene som mottok det i fjor ikke oppfylte refusjonskriteriene.
  • Bruken av Ozempic, som også har vist seg å ha en vektreduserende effekt, har økt betydelig i Norge de siste årene.
  • Helse- og omsorgsdepartementet reagerte på de langt høyere kostnadene enn forventet fra 2019 til 2021, og en antatt fortsatt vekst i pasientgrunnlag og kostnader.
  • Legemiddelverket vurderer nå å trekke tilbake forhåndsgodkjent refusjon for Ozempic, noe som betyr at leger må søke Helfo om individuell stønad for pasienter.
  • Diabetesforbundet har uttalt seg kritisk til denne endringen, og mener at Ozempic er så effektivt for behandling av type 2 diabetes at det ikke alltid er nødvendig å kombinere det med andre medisiner.
  • Diabetesforbundet ber Legemiddelverket vurdere andre tiltak for bedre oversikt og kontroll over forskrivning av Ozempic, i stedet for å gjøre tilgangen søknadsbasert, noe som kan legge ytterligere press på helsevesenet og føre til større ulikhet i behandlingstilbudet.

Diabetesforbundet er svært kritiske til at Legemiddelverket (SLV) nå vurderer å fjerne retten til Ozempic på blå resept for dem som har diabetes type 2.

– Det blir helt feil å ta dette vekk fra dem, sier fagpolitisk ansvarlig Malin Lenita Vik i Diabetesforbundet til NTB.

Reagerer på bruk

Bruken av diabetesmedisinen Ozempic, som også har vist seg å ha vektreduserende effekt, har eksplodert i Norge de siste årene. Medisinen er innvilget forhåndsgodkjent refusjon når bruker har diabetes type 2 og tar Ozempic i kombinasjon med minst et av legemidlene metformin, sulfonylurea eller insulin.

Helse- og omsorgsdepartementet reagerte i fjor på langt høyere utgifter enn forventet i perioden 2019 til 2021, og at både pasientgrunnlag og utgifter ser ut til å fortsette å vokse.

Legemidler for behandling av fedme og diabetes

  • Ozempic (semaglutid) for behandling av diabetes type 2. Injeksjonsvæske 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg per dose.

  • Rybelsus (semaglutid) for behandling av diabetes type 2. Tabletter 3mg, 7 mg og 14 mg.

  • Wegovy (semaglutid) for vektkontroll. Injeksjonsvæske 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg og 2,4 mg per dose).

  • Saxenda (liraglutid) for vektkontroll. Injeksjonsvæske, 6 mg.

Ozempic og Rybelsus inneholder det samme virkestoffet som Wegovy - semaglutid. Men det er bare Wegovy som formelt er godkjent av EMA og Legemiddelverket for vektkontroll, og det er bare Wegovy som har doser som er spesielt tilpasset behandling av overvekt. Men leger kan likevel velge å bruke Ozempic «off-label» (utenfor godkjent bruksområde) for behandling av overvekt. Det er opp til legen å avgjøre dette. Men legen kan ikke skrive Ozempic på blå resept når legemidlet brukes ved overvekt.

Kilde: Legemiddelverket

– Vi ble bedt om å se på refusjonsordninger for Ozempic. Helsedirektoratet fant at en tredel av de blå reseptene ikke var skrevet ut i tråd med regelverket. Vi har sendt varsel om at vi vurderer å trekke tilbake forhåndsgodkjent refusjon, sier overlege Sigurd Hortemo i SLV til NTB.

På høring

Ifølge Folkehelserapporten har rundt 5 prosent av befolkningen type 2 – diabetes. Om lag 247.000 er diagnostisert, mens omkring 60.000 har uoppdaget diabetes.

Tall fra Helsedirektoratet viser at 15.094 pasienter i 2022 fikk Ozempic på blå resept uten at de benyttet noen av de nevnte legemidlene samtidig. De har dermed fått behandling utenfor godkjente refusjonskriterier.

For å sikre at bruken av Ozempic blir i tråd med vilkårene for refusjon, vurderer Legemiddelverket nå å avslå forhåndsgodkjent refusjon. Det betyr at legene ikke lenger kan skrive det ut på blå resept, men i stedet må søke Helfo om individuell stønad for pasienten.

Relevante parter har fått forhåndsvarsel, med frist til 1. august, om de ønsker å uttale seg, før vedtak treffes i saken.

Diabetesforbundet: Uholdbart

Fredag sendte Vik Diabetesforbundets høringssvar til Legemiddelverket. Der framgår det blant annet at Ozempic er et så effektivt legemiddel til behandling av diabetes type 2, at det ikke alltid er behov for kombinasjon med metformin, sulfonylurea eller insulin.

– Etter vår vurdering er det også i strid med indikasjonene for Ozempic til personer med diabetes type 2 i Felleskatalogen. Der står det at Ozempic kan brukes som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner, påpeker Vik.

Diabetesforbundet oppfordrer derfor Legemiddelverket til å vurdere andre tiltak for å få bedre oversikt over, og kontroll på, forskrivingen av Ozempic.

– Å gjøre tilgangen til Ozempic søknadsbasert vil bidra til et ytterligere arbeidspress på legene som behandler denne brukergruppen, og ikke minst et dårligere behandlingstilbud og større ulikhet.

Powered by Labrador CMS