En høy dose med Mounjaro gir en vektreduksjon på nesten 16 kilo hos personer med type 2 diabetes som er overvektige eller har fedme.

Mounjaro ga 16 prosent vektnedgang hos personer med diabetes type 2

En stor studie viser at en høy dose med Mounjaro gir en vektreduksjon på nesten 17 prosent, eller 15,6 kilo hos personer med type 2 diabetes som er overvektige eller har fedme.

Publisert Sist oppdatert

De som fikk placebo oppnådde en vektnedgang på 3,3 prosent eller 3 kilo. Eli Lilly sier de vil sende inn sin FDA-søknad i løpet av de kommende ukene og forventer et vedtak om markedsføringstillatelse i USA mot slutten av året. Mounjaro ble i fjor godkjent som diabetesbehandling.

SURMOUNT-2 studien er den andre globale fase 3-studien som evaluerer effekten og sikkerheten til Mounjaro (tirzepatid) for kronisk vektkontroll. Studien evaluerte 938 voksne deltakere med fedme eller overvekt og type 2 diabetes.

Mounjaro

I fjor gikk Lilly ut med data fra SURMOUNT-1 studien som viste at Munjarno ga en vektnedgang på 22,5 prosent eller 24 kilo hos personer som var overvektige eller hadde fedme, men som ikke hadde diabetes. Det er velkjent at det er mer krevende for personer med diabetes å gå ned i vekt.

– Fedme er en sykdom som er vanskelig å håndtere, særlig for personer med diabetes type 2. Graden av vektreduksjon som vi ser i SURMOUNT-2 har ikke tidligere blitt oppnådd i en fase 3-studie av personer med type 2-diabetes som også var overvektige eller har fedme, sier sa Jeff Emmick som er senior visepresident for produktutvikling i Eli Lilly.

Her er hovedresultatene fra studien:

  • De som fikk 15 mg-dosen av Mounjaro oppnådde i gjennomsnitt en vektreduksjon på 15,7 prosent, eller 15,6 kilo.

  • Over 86 prosent av de som fikk 15 mg-dosen av oppnådde minst 5 prosent vekttap, sammenlignet med 30,5 prosent av placebopasientene.

  • De som fikk den lavere dosen på 10 mg Mounjaro, oppnådde en gjennomsnittlig vektreduksjon på over 13 prosent, eller 13,5 kg.

  • Nesten 82 prosent av de som fikk 10 mg-dosen oppnådde minst 5 prosent vektreduksjon.

Studien pågikk i 72 uker og 938 voksne personer deltok.

Lilly sier at de om kort tid vil sende inn en søknad om markedsføringstillatelse til Amerikanske Food and Drug Administration. Selskapet sier de forventer en FDA-beslutning allerede i slutten av 2023.

Dersom Mounjaro blir godkjent vil det gi den injiserbare GLP-1 agonisten Wegovy (semaglutid) fra Novo Nordisk alvorlig konkurranse i et marked som analytikere spår kan bli på 25 milliarder dollar om noen år. Etterspørselen etter Wegovy overgikk en periode Novos produksjonskapasitet som nå er økt betydelig.

Selv om det er utfordrende å sammenligne kliniske studier, var vektreduksjonen som ble oppnådd med Wegovy hos personer med diabetes i underkant av 10 prosent, noe som tyder på en litt større effekt i denne populasjonen for Mounjaro. Det gjenspeiler det som ble sett i gruppen ikke-diabetikere, der Novo Nordisks legemiddel reduserte vekten med 16 prosent.

Lilly er så sikker på at Mounjaro er mer effektiv enn Wegovy til at de denne uken også besluttet å starte en head-to-head-studie med de legemidlene rettet mot personer uten diabetes.

Novo Nordisk selger også et oralt alternativ, Rybelsus (også semaglutid) som må tas daglig.

Powered by Labrador CMS