En ny rapport gir et svært detaljert bilde av den globale utviklingen for både overvekt og undervekt de siste 33 årene. Overvekt er et økende problem på verdensbasis – også tall fra Norge viser at det er flere med fedme eller overvekt enn normalvektig.

Én milliard mennesker i verden lever nå med fedme, viser ny studie

Verdens befolkning blir tykkere og tykkere. Fedme blant voksne har mer enn doblet seg på verdensbasis siden 1990. Blant barn og unge er forekomsten firedoblet.

Publisert Sist oppdatert

En ny studie utgitt av det britiske medisinske tidsskriftet Lancet viser at over én milliard mennesker i verden i 2022 levde med fedme. Dataene viser også at 43 prosent av voksne var overvektige i 2022.

– Denne nye studien viser viktigheten av å forebygge og håndtere fedme allerede tidlig i livet, gjennom kosthold, fysisk aktivitet og tilstrekkelig helseoppfølging, understreker sjefen for Verdens helseorganisasjon Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Definisjonen på overvekt er en kroppsmasseindeks (BMI) over 25, mens for fedme er tallet over 30.

Viktig med retningslinjer

– Både regjeringer og lokalsamfunn må sammen jobbe for å hindre at utviklingen med fedme fortsetter. Retningslinjer fra WHO og nasjonale folkehelsebyråer bør følges opp, sier Ghebreyesus.

Han legger til at det også er svært viktig at den private sektoren samarbeider – og at de viser større ansvarlighet for helseeffektene av produktene deres.

WHO peker på flere tiltak som kan bidra til å redusere problemet med fedme, deriblant opplysningskampanjer om amming, forskrifter mot skadelig markedsføring av mat og drikke til barn, retningslinjer for skolemat og innføring av skatte- og prispolitikk for å fremme sunne dietter.

– Det er store utfordringer med å få på plass retningslinjer som tar sikte på å sikre rimelig tilgang til sunne dietter for alle og skape omgivelser som fremmer fysisk aktivitet og en generell sunn livsstil for alle, sier Francesco Branca, direktør for WHOs ernærings- og mattrygghetsavdeling og en av medforfatterne av studien.

Fedme øker også i Norge

Tall fra Norge viser at det er flere med fedme eller overvekt enn normalvektige. Det er altså blitt vanligere å ha overvekt eller fedme hos voksne nordmenn, enn å ha en BMI under 25, fastslo FHI i fjor.

I alderen 40 til 49 var kun 23 prosent av norske menn normalvektige. Resten hadde overvekt eller fedme. I samme aldersgruppe var det 42 prosent av kvinner som er normalvektige.

– Norge ligger for så vidt bedre an enn mange av de landene vi sammenligner oss med, som USA og Storbritannia – men utviklingen går bare én vei, og det har det gjort i 40–50 år, uttalte daværende direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg til TV 2.

Undervekt går ned

En mer gledelig utvikling er at antallet undervektige har gått ned. Mellom 1990 og 2022 gikk andelen av verdens undervektige barn og unge ned med nærmere en femdel hos jenter og over en tredel hos gutter.

Andelen av verdens voksne som var undervektige, ble mer enn halvert i samme periode.

Epidemien av fedme som spredde seg blant den voksne befolkningen over store deler av verden i 1990, gjenspeiles nå hos skolebarn. Det er svært bekymringsfullt, mener professor og rapportforfatter Majid Ezzat ved Imperial College London. Samtidig er altså hundrevis av millioner fortsatt berørt av underernæring, spesielt i de fattigste delene av verden.

– For å lykkes å bekjempe både fedme og undervekt er det viktig at vi sikrer bedre tilgjengelighet av rimelig, sunn og næringsrik mat, understreker Ezzati.

Både fedme og undervekt er former for feilernæring som er skadelig for helsen på flere måter.

220 millioner mennesker deltok

Den nye studien er utført av NCD Risk Factor Collaboration i samarbeid med WHO. Forskere analyserte vekt- og høydemålinger på over 220 millioner mennesker i alderen fem år eller eldre (63 millioner mennesker i alderen fem til 19 år, og 158 millioner i alderen 20 år eller eldre) fra over 190 land.

Mer enn 1500 forskere bidro til studien, som tok utgangspunkt i kroppsmasseindeks (BMI) for å forstå hvordan fedme og undervekt har endret seg over hele verden fra 1990 til 2022.

Voksne ble klassifisert som påvirket av fedme hvis de hadde en BMI større enn eller lik 30 og klassifisert som undervektig hvis BMI-en deres var under 18,5.

Underernæring er stadig et stort problem i Sørøst-Asia og Afrika sør for Sahara.

Land med den høyeste kombinerte forekomsten av undervekt og fedme i 2022 var øynasjoner i Stillehavet og Karibia og de i Midtøsten og Nord-Afrika.

Underernæring er ansvarlig for halvparten av dødsfallene til barn under 5 år, og overvekt kan forårsake sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes og enkelte kreftformer.

Powered by Labrador CMS