SLØSING: En analyse viser at et flertall av pasientene som fikk forskrevet slankemedisiner avsluttet behandlingen før det det hadde gått ett år. – Det er sløsing med ressurser, spesielt når vi har å gjøre med en så dyr behandling som dette, sier en av medforfatterne.

De fleste slutter med slankemedisiner som Wegovy før det er gått ett år

Bare en tredjedel av pasientene som fikk resept på populære slankemedisiner som Novo Nordisks Wegovy fortsatte å ta dem etter ett år.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

 • Bare en tredjedel av pasientene som tar slankemedisiner som Wegovy fortsetter å ta disse etter ett år.

 • Medisiner som Wegovy kan i USA koste over $1000 i måneden.

 • De årlige helsekostnadene for pasientene steg med 59% etter å ha startet med medisinen.

 • Kostnadene for en tilsvarende gruppe pasienter som ikke tok medisinene, falt med 4% i samme periode.

 • Helsegevinster og reduksjon i medisinske kostnader tar tid å realisere, og når pasientene slutter å ta medisinene, slutter også effekten etter en tid.

 • Analysen inkluderte 4255 personer diagnostisert med fedme, prediabetes eller en kroppsmasseindeks på 30 eller høyere, som fikk resept på GLP-1-agonister.

 • Bare 32% av pasientene fortsatte å ta medisinen for vekttap ett år etter den første resepten.

 • Pasientene kan ha sluttet å ta medisinen på grunn av alvorlige bivirkninger eller fordi de ikke hadde råd til å fortsette å betale egenandeler.

 • Omtrent 6 av 10 nordmenn har overvekt eller fedme, ifølge en Novo Nordisk-finansiert rapport.

Det viser en analyse av refusjonskrav fra amerikanske apotek til helseforsikringsselskaper som Reuters har fått tilgang til.

Den samlede årlige helsekostnaden for pasienter før de startet med Wegovy eller et lignende legemiddel, var i gjennomsnitt $12 371, ifølge analysen. De årlige kostnadene etter å ha startet med medisinen økte med 59 prosent til i gjennomsnitt $19 657.

Kostnadene for en tilsvarende gruppe pasienter som ikke tok medisinene, falt med 4 prosent i samme periode. Gjennomsnittsalderen på pasientene i analysen var 47 år, og 81 prosent var kvinner.

Refusjonskrav

Refusjonskrav eller "Pharmacy claims" refererer til oppgjørsprosessen mellom apotek og helseforsikringsselskaper i USA. Når en pasient får et legemiddel på resept fra et apotek, sender apoteket en "claim" (krav) til pasientens helseforsikringsselskap for å få refusjon for kostnaden ved medisinen. Dette kravet inkluderer informasjon om pasienten, den forskrevne medisinen, doseringen, og kostnaden.

Medisiner som Wegovy kan i USA koste over $1000 i måneden - om lag 10 500 kroner. I Norge koster ett års bruk av Wegovy 36 000 kroner. I Norge er legemidlet ikke på blå resept slik at pasientene selv må betale hele kostnaden.

Tar tid å få helseffekt

Khrysta Baig er helsepolitisk forsker ved Vanderbilt University og kommenter funnene i undersøkelsen. Hjelp til å redusere overvekt og fedme kan gi bedre helse og økt livskvalitet, knyttet til både det fysiske og psykiske aspekter ved helse. Baig forteller imidlertid at helsegevinster med påfølgende reduksjon i medisinske kostnader for denne pasientgruppen tar tar tid å realisere. Og når man slutter å ta slankemedisinene slutter også effekten etter en tid.

– Analysen viser at det kan være store legemiddelkostnader til mennesker som trolig ikke vil få noen langsiktige helsefordeler, sier hun til Reuters.

Analysen ble gjennomført av Prime Therapeutics, en såkalt pharmacy benefits manager (PBM) som blant annet forhandler rabatter og håndterer refusjoner fra legemiddelselskapene og dermed fungerer som mellommenn mellom forsikringsselskapene, legemiddelprodusentene og apotekene. Analysen omfattet refusjonsdata fra 4255 personer. De hadde alle fått resept på medisiner fra en klasse kjent som GLP-1-agonister i perioden januar til desember 2021, og var diagnostisert med fedme, prediabetes eller hadde en kroppsmasseindeks på 30 eller høyere. Pasienter med type 2-diabetes ble utelukket fra undersøkelsen.

Legemidler for behandling av fedme og diabetes

 • Ozempic (semaglutid) for behandling av diabetes type 2. Injeksjonsvæske 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg per dose.

 • Rybelsus (semaglutid) for behandling av diabetes type 2. Tabletter 3mg, 7 mg og 14 mg.

 • Wegovy (semaglutid) for vektkontroll. Injeksjonsvæske 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg og 2,4 mg per dose).

 • Saxenda (liraglutid) for vektkontroll. Injeksjonsvæske, 6 mg.

Ozempic og Rybelsus inneholder det samme virkestoffet som Wegovy - semaglutid. Men det er bare Wegovy som formelt er godkjent av EMA og Legemiddelverket for vektkontroll, og det er bare Wegovy som har doser som er spesielt tilpasset behandling av overvekt. Men leger kan likevel velge å bruke Ozempic «off-label» (utenfor godkjent bruksområde) for behandling av overvekt. Det er opp til legen å avgjøre dette. Men legen kan ikke skrive Ozempic på blå resept når legemidlet brukes ved overvekt.

Kilde: Legemiddelverket

GLP-1-legemidler ble opprinnelig utviklet for å kontrollere blodsukkeret hos pasienter med type 2-diabetes, men de undertrykker også appetitten og fremmer en følelse av metthet.

Nesten halvparten av pasientene fikk foreskrevet Novos injiserte Ozempic eller Wegovy, som begge inneholder virkestoffet semaglutid. Andre tok Saxenda (liraglutid), en eldre Novo GLP-medisin, eller Rybelsus, en oral versjon av semaglutid.

Totalt sett fortsatte 32 prosent av pasientene å ta medisinen for vekttap ett år etter de fikk den første resepten. Alle pasientene hadde forsikringsdekning for GLP-1-legemidler, og resultatene varierte ikke vesentlig basert på hvilket av legemidlene som ble forskrevet.

Sløsing

Patrick Gleason som er Primes assisterende visepresident for helseeffekter og er medforfatter av analysen, sier at disse real-world dataene antyder at det er en betydelig reduksjon i etterlevelse sammenlignet med hva som er rapportert i kliniske studier. I pasientstudier med voksne fant Novo Nordisk at kun 6,8 prosent av pasientene som tok Wegovy, avsluttet behandlingen på grunn av gastrointestinale problemer og andre bivirkninger.

– Flertallet av pasientene får ikke produktets reelle verdi, og det er sløsing med ressurser, spesielt når vi har å gjøre med en så dyr behandling som dette, sier Gleason til Reuters.

Prime Therapeutics eies av 19 amerikanske Blue Cross and Blue Shield helseforsikringsplaner og administrerer apotekfordeler for omtrent 38 millioner mennesker.

Prime spurte ikke pasientene hvorfor de ikke fornyet reseptene. Gleason antar at årsaken til at pasientene stoppet å ta slankelegemidlene skyldes en kombinasjon av årsaker som at pasientene opplevde bivirkningene som kvalme og oppkast, eller at de ikke hadde råd til å fortsette å betale egenandeler som i USA kan være betydelige.

En fersk Novo Nordisk-finansiert rapport fra Menon Economics dokumenterer at om lag 6 av 10 nordmenn har overvekt eller fedme.

Powered by Labrador CMS