Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) forteller at deres komité for menneskelige medisiner anbefaler at Eli Lillys diabetesmedisin Mounjaro bør godkjennes som en behandling av voksne med fedme eller overvekt

Anbefaler at diabetesmedisinen Mounjaro godkjennes som slankemiddel i Europa.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) forteller at deres komité for menneskelige medisiner anbefaler at Eli Lillys diabetesmedisin Mounjaro bør godkjennes som en behandling av voksne med fedme eller overvekt

Publisert Sist oppdatert

Nå er det opp til EU-kommisjonen å ta den endelige beslutningen, men de følger nesten alltid EMAs anbefalinger. Det er ventet at EU-kommisjonen fatter sin godkjenning i løpet av et par måneder. Da vil behandlingen også være godkjent i Norge. Zepbound som legemiddelet heter ble godkjent i USA på onsdag og Eli Lilly sier at det vil være tilgjengelig i amerikanske apotek i slutten av november. 

Zepbound inneholder i likhet med diabetesmedisinen Mounjaro virkestoffet tirzepatid. Pasienter som brukte tirzepatide mistet i gjennomsnitt 18 prosent av kroppsvekten sin i en legemiddelstudie når det ble tatt i høyeste dose. 

Konkurrenten Wegovy som produseres av Danske Novo Nordisk, gir et gjennomsnittlig vekttap på 15 prosent. De to legemidlene fører til et vekttap som tidligere bare kunne oppnås med fedmekirurgi. 

Wegovy målretter seg mot reseptorene til GLP-1-hormonet, mens Zepbound målretter seg mot både GLP-1- og GIP-hormonene. De vanligste bivirkningene for begge medisinene inkluderer kvalme, diaré og oppkast. 

Ikke blå resept

Stortinget har bestemt at  forholdet mellom dokumentert helsegevinsten og prisen som produsenten krever skal ligge til grunn for vurderingen om et legemiddel skal få blå resept. 

I januar i år sa legemiddelverket nei til å gi Wegovy blå resept med begrunnelsen at nytten av behandlingen og prisen produsenten har satt, ikke står i et rimelig forhold. Men leger kan skrive ut legemidlet på hvit resept hvilket betyr at pasientene selv må betale for legemidlet som koster 36.079 kroner per år. Etterspørselen har vært rekordartet. Frem til nå har Wegovy, som ble lansert for ni måneder siden, omsatt for 477 millioner kroner i Norge, viser tall fra Farmastat. 

Novo Nordisk har stjålet det meste av oppmerksomheten innenfor slankemedisinområdet. Men Mysimba (orexigen) fra selskapet Navamedic omsatte for 12,8 millioner kroner i oktober alene. Til nå i år har slankemedisinen omsatt for 123 millioner kroner, og dette er en vekst på 35,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2022.  I motsetning til Wegovy kan Mysimba forskrives på blå resept.  Behandlingen dekkes på blå resept etter søknad fra legen til pasienter med kroppsmasseindeks (KMI) over 40, eller over 35 ved samtidige fedmerelaterte tilleggssykdommer. Andre pasienter kan få legemiddelet på hvit resept, men må betale selv.

Som en behandling for diabetes, har Mounjaro allerede blitt Lillys bestselgende produkt internasjonalt og den forventede etterspørselen etter effektive medisiner for vekttap har ført til at analytikere tror at markedet for fedmelegemidler kan bli 100 milliarder dollar. 

Med godkjenningen av Mounjaro for fedme, vil konkurransen mellom Lilly og Novo Nordisk, som også produserer behandlinger for fedme og vekttap, bare tilta.

I de siste månedene har Novo lansert sitt fedmemedisin Wegovy i flere europeiske land.

Men til tross for at selskapet har økt produksjonen overgår etterspørselen produksjonskapasitenten. Lilly uttaler at de også arbeider med å utvide produksjonskapasiteten på sitt legemiddel. 

Powered by Labrador CMS