Hun skal holde foredrag på ESMO Gynaecological Cancers: – Dette blir høydepunktene

(Barcelona) Kreftkongressen ESMO Gynaecological Cancers er en viktig arena for forskere og onkologer for å få de siste forskningsnyhetene og å utveksle ideer med kolleger. Professor Camilla Krakstad leder Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft og skal som eneste nordmann holde foredrag på kongressen.

Publisert Sist oppdatert

ESMO GYN, BARCELONA (HealthTalk): I år arrangeres ESMO Gynaecological Cancers i Barcelona, og HealthTalk møtte Camilla Krakstad bare timer før kongressen starter for å snakke om det hun forventer blir høydepunktene.

Hennes spesialområde er endometriekreft eller livmorkreft. Forskningsgruppen hun leder fokuserer på molekylær profilering av Livmorkreft og livmorhalskreft, for bedre å forstå det som skjer i utvikling av kreft og i kreftprogresjon og med det endelige målet å forbedre behandlingen. Gruppens forskning er basert på pasientprøver samlet over to tiår med omfattende klinisk informasjon tilgjengelig. De siste årene har det vært spesielt fokus på å etablere pasientavledede organoider - små tredimensjonale vevskulturer som er minimodell for svulster.

Krakstad forventer at kongressen kommer til å bringe viktige nyheter innen disse områdene.

Innenfor ovariekanser eller egggstokkreft har de to PARP-hemmerne niraparib (Zejula) og olaparoib (Lynparza) nærmest revolusjonert behandling de siste årene. Her legges det frem to viktige studier der de tol legemidlene er brukt som vedlikeholdsbehandling; Primastudien og PAOLA-1. PARP-hemmere blokkerer aktiviteten til et enzym kalt poly ADP-ribosepolymerase (PARP), som er involvert i DNA-reparasjon. Ved å blokkere PARP kan stoffene føre til at kreftceller blir skadet og dør.

- Det er også stor interesse for om disse legemidlene kan brukes til å behandle pasienter som har tilbakefall av endometeriekreft eller livmorkreft - som også er Krakstads spesialfelt. For disse pasienene har immunterapibehandling med dostarlimab (jemperli) og pembrolizumab (Keytruda) blitt tatt i bruk, men i Norge er det et fåtall som får et tilbud om dette, sier hun.

Krakstad skal holde foredrag om cervix cancer eller livmorhalskreft. Dette er en sykdom som har høy dødelighet og som kan ramme unge kviner. Temaet på foredraget er “Molecular profiling and pathology of cervical cancer patients: Are HPV negative tumors a different entity?

Powered by Labrador CMS