– Vi opplever en høyere etterspørsel enn forventet etter Ozempic, som fører til midlertidig mangel i mange land i verden. Dette fører til at det i perioder kan gå midlertidig tomt på lager av ulike doser av produktet ved enkelte apotek også i Norge, sier Tor Frostelid Market Access & Public Affairs Director i Novo Nordisk

Legemiddelverket varsler mangel på diabetesmedisin «en god stund framover»

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

 • Novo Nordisk, produsenten av diabetesmedisinen Ozempic, har i nesten et år hatt problemer med å møte etterspørselen, både i Norge og internasjonalt.
 • Dette skyldes en høyere etterspørsel enn forventet, inkludert forbruk fra personer som bruker medisinen off-label for å behandle overvekt.
 • Mangelen på Ozempic er forventet å fortsette en god stund fremover, og har allerede pågått i Norge fra høsten 2022.
 • Ozempic brukes primært til behandling av diabetes type 2, men er også populær for vektreduksjon fordi det inneholder semaglutid, som kan redusere appetitten.
 • Selv om leveringssituasjonen er usikker, er det rapportert at pasienter med diabetes type 2 ikke har stått uten adekvat behandling.
 • Legemiddelverket har åpnet for bruk av utenlandske pakninger, og andre GLP1-reseptoragonister kan også brukes.
 • Diabetesforbundet understreker at det er viktig at personer med diabetes prioriteres når medisiner skrives ut i en mangelssituasjon.
 • Diabetesforbundet etterlyser at Legemiddelverket og Helsedirektoratet sørger for behandling for personer med fedme ved å gjøre andre medisiner som Wegovy og Saxenda tilgjengelig.

– Vi opplever en høyere etterspørsel enn forventet etter Ozempic, som fører til midlertidig mangel i mange land i verden. Dette fører til at det i perioder kan gå midlertidig tomt på lager av ulike doser av produktet ved enkelte apotek også i Norge. Vi er i kontakt med myndighetene om situasjonen, sier pressekontakt Tor Frostelid i Novo Nordisk til NTB.

Overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk (SLV) bekrefter problemer med å dekke etterspørselen etter Ozempic i Norge.

– Vi må dessverre være forberedt på perioder med mangel på Ozempic en god stund fremover, sier Hortemo.

Norge har hatt perioder med mangel på Ozempic fra høsten 2022.

Bes prioritere Ozempic

Ozempic markedsføres for behandling av diabetes type 2. Det er imidlertid også populært fordi den aktive ingrediensen i produktet er semaglutid, som kan redusere appetitten og medføre vektreduksjon. Den danske firmaet Novo Nordisk produserer også andre medisiner med semaglutid, spesifikt for behandling av fedme og overvekt.

Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket sier forutsetter at Novo Nordisk, som et ansvarlig selskap, prioriterer produksjon av produktene med semaglutid som er tilpasset behandling av diabetes type 2.

– Vi forutsetter at Novo Nordisk som et ansvarlig selskap prioriterer produksjon av de produktene med semaglutid som er tilpasset behandling av diabetes type 2, sier Hortemo.

Han understreker likevel at den usikre leveringssituasjonen ikke har medført at pasienter med diabetes type 2 har stått uten god behandling. Legemiddelverket har åpnet for bruk av utenlandske pakninger – og det finnes andre såkalte GLP1-reseptoragonister som kan brukes.

Skrives ut mot overvekt

Ifølge Diabetesforbundet skriver mange leger ut Ozempic på hvit resept til behandling av overvekt, noe som er lovlig.

Legemidler for behandling av fedme og diabetes

 • Ozempic (semaglutid) for behandling av diabetes type 2. Injeksjonsvæske 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg per dose.

 • Rybelsus (semaglutid) for behandling av diabetes type 2. Tabletter 3mg, 7 mg og 14 mg.

 • Wegovy (semaglutid) for vektkontroll. Injeksjonsvæske 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg og 2,4 mg per dose).

 • Saxenda (liraglutid) for vektkontroll. Injeksjonsvæske, 6 mg.

Ozempic og Rybelsus inneholder det samme virkestoffet som Wegovy - semaglutid. Men det er bare Wegovy som formelt er godkjent av EMA og Legemiddelverket for vektkontroll, og det er bare Wegovy som har doser som er spesielt tilpasset behandling av overvekt. Men leger kan likevel velge å bruke Ozempic «off-label» (utenfor godkjent bruksområde) for behandling av overvekt. Det er opp til legen å avgjøre dette. Men legen kan ikke skrive Ozempic på blå resept når legemidlet brukes ved overvekt.

Kilde: Legemiddelverket

Legemiddelverket opplyser at 25 prosent av Ozempic-omsetningen i fjor og 20 prosent hittil i år er forskrevet på hvit resept.

– Det har vært økt etterspørsel blant personer med fedme og blant dem med diabetes. I en mangelsituasjon er det viktig for oss at personer med diabetes prioriteres når leger skriver ut medisiner, sier fagpolitisk ansvarlig Malin Lenita Vik i Diabetesforbundet til NTB.

– Det kan nok være at noen leger skriver ut Ozempic til personer med fedme, fordi det er billigere enn Saxenda og Wegovy, sier Vik.

Saxenda og Wegovy er medisiner mot fedme som kan ikke fås på blå resept.

– Vi mener Legemiddelverket og Helsedirektoratet må sikre behandling til personer med fedme ved å gjøre Wegovy og Saxenda tilgjengelig. Vi er opptatt av at de får tilgang til effektive legemidler, for det forebygger jo diabetes type 2 også, sier Vik.

Meldinger om bivirkninger

Den europeiske legemiddelmyndigheter undersøker meldinger om alvorlige bivirkninger etter slankemedisinen Ozempic.

Legemiddelverket har mottatt mindre enn fem tilfeller om mistanke om selvskading- eller selvmordstanker etter bruk av denne medisinen i Norge, skriver Aftenposten.

Legemiddelverket venter nå på utredningene som gjøres av Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA. Undersøkelsene vil trolig pågå over flere måneder, opplyser seniorrådgiver Pernille Harg i Legemiddelverket.

– Hvis folk bruker disse legemidlene og opplever unormale eller uventede ting, er det viktig at de melder fra selv eller via lege. Det er slike meldinger som utgjør vårt datagrunnlag, sier hun.

Powered by Labrador CMS