FØLGER SAKEN: – Hvis det blir anbud på SGLT2-hemmere, noe som virker sannsynlig, så er det viktig å sikre god brukermedvirkning, sier Malin Lenita Vik i Diabetesforbundet. Bildet viser eksempler på SGLT2-hemmere og GLP-1-analoger som kan komme på anbud.

Diabetesforbundet er bekymret - mener mye er uklart om blåresept-anbud

Både SGLT-2-hemmere og GLP-1-analoger, som begge brukes i behandling av diabetes type 2, er blåresept-legemidler som er aktuelle for anbud. Diabetesforbundet er bekymret for de over 250 000 pasientene med diabetes type 2-pasientene.

Publisert Sist oppdatert

Mandag denne uken ble det klart at SV vil gi regjeringen flertall for å innføre anbud på blåresept-legemidler. En tidligere hemmelig liste fra Legemiddelverket, som viser hvilke legemiddelgrupper som er aktuelle for anbud, viser blant annet at to ulike legemiddelgrupper som brukes av diabetes type 2-pasienter kan bli anbudsutsatt: SGLT2-hemmere og GLP-1-analoger.

– Prematurt

Fagpolitisk rådgiver Malin Lenita Vik i Diabetesforbundet sier SVs støtte til blåresept-anbudet er uheldig.

– Vi mener det er prematurt å innføre anbud på legemidler i blåresept-ordningen. Dette bør utredes bedre. Vi er bekymret for hvordan dette vil ramme personer med diabetes type 2. Det er rundt 250.000 mennesker med denne sykdommen i Norge, og det er en økende gruppe med svært sammensatte behov, der pasientene trenger legemidler som passer for seg, sier hun til HealthTalk. 

– Helse- og omsorgsdepartementet uttaler til HealthTalk at pasientene ikke har noe å bekymre seg for, og at alle ikke skal bruke det samme legemidlet. Hva tenker dere om det?

– Vi tenker at mye fremdeles er uklart og uoversiktlig rundt hvordan disse anbudene vil fungere i praksis. 

Ønsker god brukermedvirkning

Vik sier Diabetesforundet er i løpende dialog med andre brukerorganisasjoner.

– Det er viktig at vi står sammen. Vi er sammen allerede i dialog med SV på dette området. Hvis det blir anbud på SGLT2-hemmere, noe som virker sannsynlig, så er det viktig å sikre god brukermedvirkning inn i en sånn anbudsprosess, der brukerorganisasjoner og relevante fagmiljøer er representert, sier hun. 

– Hvordan vil diabetes type 2-pasienter konkret kunne bli påvirket av en slik anbudsprosess?

– Vi har stadig flere med diabetes type 2 i Norge, og de legemidlene vi har til behandling har i dag ulik bivirkningsprofil og ulike virkninger. Noen av legemidlene kan bidra til å behandle høyt blodsukker, mens andre kan bidra til vektreduksjon, forebygging av hjerte- og karsykdommer og beskyttelse mot sykdom i indre organer. Vi har også såpass mange pasienter med ulike helsetilstander at vi trenger hele verktøykassen for å kunne gi en mest mulig skreddersydd legemiddelbehandling. 

Den politiske rådgiveren legger også vekt på bekymringen rundt hvorvidt et anbud kan øke sosiale forskjeller, og at de som har mer ressurser kan kjøpe seg mer skreddersydde behandlinger eller argumentere seg til det på legekontoret. 

– Diabetes type 2 rammer oftere og hardere personer med lavere utdanning og også noen minoritetsgrupper. Dersom det blir én anbudsvinner, vil de ressurssterke kanskje ha mer oversikt over andre legemidler man kan få i dialog med sin lege, mens en del pasienter ikke vil ha den kunnskapen. Systemet vil kreve mer av den syke, sier Vik, som også viser til fastlegekrisen.

– Vi er usikre på om legene vil ha tid til å søke individuell refusjon på andre legemidler enn det som er anbudsvinner. Det vil kreve mer av den som er syk for å få den skreddersydde behandlingen. 

Mer bekymret for GLP-1

Forsyningssikkerhet er også en bekymring, sier Vik.

– Legeforeningen har også nevnt dette. For mange med diabetes type 2 vil det være svært alvorlig dersom anbudsvinner ikke kan levere. Det er ifølge legemiddelfirmaene også betydelig leveringstid dersom andre leverandører skal trå til i en mangelsituasjon.

– Fokuset ligger mest på SGLT2-hemmere nå. Hvordan ser dere på GLP-1-analoger på anbud?

– Det vil være enda mer alvorlig. Vi har fått en del tilbakemeldinger om at de ulike GLP-1-analogene fungerer forskjellig, og at det absolutt ikke er slik at alle fungerer for alle. Her er man nødt til å prøve seg frem.

Powered by Labrador CMS