Bildet viser en prosedyre med bruk av blålys-cystoskopi på Central Arkansas Veterans Affairs Healthcare System

ASCO GU: Redusert risiko for tilbakefall av blærekreft med Photocures blålys-cystoskopi

En studie viser signifikant reduksjon i risikoen for tilbakefall og lengre tid til tilbakefall etter bruk av blålys-cystoskopi (BLC) sammen med med Photocures diagnostiske legemiddel Hexvix sammenlignet med hvitlys-cystoskopi (WLC).

Publisert Sist oppdatert

Dr. Steven Williams er en av studieforfatterne og leder urologisk avdeling på University of Texas. Han presenterte resultatene fra studien "The Impact of Blue Light Cystoscopy Use Among Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Patients in an Equal Access Setting: Implications on Recurrence and Time to Recurrence Stratified by Race " på ASCO GU.

Studien ble utført med støtte fra Photocure og tar sikte på å beskrive klinske utfall av blærekreft og effekten av å bruke blålys-cystoskopi (BLC) med Hexvix (heter Cysview i USA) blant pasienter med ikke-muskelinvasiv blærekreft (NMIBC) i en lik tilgangssituasjon ved USA State Veterans Affairs Healthcare System (VA). Studien tok sikte på å forklare tilbakefall - inkludert sammenhengen mellom etnisk bakgrunn og tilbakefall - samt sykdomsprogresjon og totaloverlevelse.

Hexvix injiseres i blæren gjennom et kateter. Deretter gjennomføres en cystoskopi med blått lys, fremfor det tradisjonelle hvite lyset. Dersom kreft er til stede vil den gløde rødt under det blå lyset. Slik oppdages kreft som ikke er synlig ved bruk av tradisjonell cystoskopi med hvitt lys.

Totalt 378 pasienter ble inkludert i analysen, hvorav 43 (11 %) var afroamerikanske og 300 (79 %) var kaukasiske. Resultatene viste at mediantiden til første tilbakefall etter BLC var signifikant lengre i forhold til WLC (40 vs. 26 måneder). Det var også en signifikant reduksjon i risiko for tilbakefall etter bruk av BLC sammenlignet med WLC (Hazard Rati 0,70). Analysen viste ingen signifikant forskjell mellom afroamerikanske og kaukasiske pasienter når det gjelder tilbakefall, progresjon og totaloverlevelse.

– Våre funn viser støtte for den kliniske rollen som blålys-cystoskopi har for å redusere tilbakefall av blærekreft, og at lik tilgang til helsetjenester kan gi rettferdige resultater. Disse dataene støtter gjeldende AUA/SUO-retningslinjer som anbefaler bruk av BLC hos pasienter med NMIBC for å øke deteksjon og redusere tilbakefall, sier Steven Williams i en kommentar.

Powered by Labrador CMS