EMA vil utvide indikasjonen for immunterapien Jemperli
EMA vil utvide indikasjonen for immunterapien Jemperli

EMA anbefaler utvidelse av indikasjonen for Jemperli

Den nye indikasjonen gjelder kombinasjonsbehandling med kjemoterapi for voksne pasienter med tilbakevendende eller fremskreden dMMR/MSI-H livmorkreft

Publisert

Livmorkreft er den hyppigste gynekologiske kreftformen i Norge, og faktisk den eneste som stiger i insidens. Årlig diagnostiseres det 770 nye tilfeller av livmorkreft. 

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) anbefaler nå en endring i vilkårene for markedsføringstillatelsen for immunterapien Jemperli (dostarlimab), som er utviklet av GlaxoSmithKline. EMA foreslår at legemidlet får en ny indikasjon for behandling av endometriekreft i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel. Den fullstendige nye indikasjonen for Jemperli er denne: 

JEMPERLI er indisert i kombinasjon med kjemoterapiene karboplatin og paklitaksel for behandling av voksne pasienter med mismatch repair deficient/microsatelite instability high (MSI-H) primær avansert eller tilbakevendende endometriekreft og som er kandidater for systemisk terapi. 

I januar i år innførte Beslutningsforum Jemperli som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller fremskreden dMMR /MSI-H endometriekreft som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime.

Det er EU-kommisjoenen som må fatte den endelige beslutningen før legemidlet kan få utvidet sin markedsføringstillatelse. Det tar normalt 67 dager. For at Jemperli skal bli innført i norsk behandling må også Beslutningsforum si ja til behandlingen. 

Powered by Labrador CMS