Hofteprotese ved lårhalsbrudd: Er hel eller halv det beste valget?

Omtrent 9000 lårhalsbrudd skjer hvert år i Norge, og det finnes flere ulike tilnærminger for hvilken type implantater man burde bruke ved en slik type skade. Men hva er best?

Publisert Sist oppdatert

Omtrent halvparten av alle verdens pasienter med hoftebrudd får såkalte lårhalsbrudd, og rammer først og fremst eldre mennesker, og er klart hyppigst hos kvinner. I Norge blir det registrert om lag 9000 lårhalsbrudd hvert år. De fleste blir operert og/eller får hoftetransplantasjon (hofteprotese) etter et slikt brudd. 

Men er det alltid best å bytte ut hele hoften med lårben og festet, eller kan andre tilnærminger være like bra eller bedre? Nettopp dette var tema for foredraget til professor og ortopedisk kirurg Matthew Costa fra universitetet i Oxford, da den globale benbrudd-kongressen til Fragility Fracture Network startet opp i Oslo onsdag 4. oktober. 

Hel eller halv hofteprotese

– Millioner på millioner av pasienter rammes av denne typen benbrudd hvert år, og diskusjonen vi hadde her i dag går på hvilken type implantat vi burde bruke for å erstatte det brukne benet, forklarer Costa til HealthTalk.

Ifølge Costa heles ikke benet særlig bra etter et såkalt intrakapsulært brudd, på folkemunne kalt lårhalsbrudd. Dersom det skjer, har det å gjøre med blodtilførselen hos den enkelte pasient. 

– Derfor pleier vi å erstatte den delen av beinet med en type hofteerstatning. Og spørsmålet i dag var hvilken type hofteerstatning, og hvordan fester vi den til beinet?

Professoren peker på at han la frem tre viktige punkter i forkant av diskusjonene på Folkets Hus (Oslo Kongressenter) denne dagen.

– Det første var en studie fra Nord-Amerika, som også inkluderte studiesentre fra hele verden, inkludert her i Norge. Studien sammenlignet total hofteprotese med halv hofteprotese, og resultatene fra studien viste at en enklere og raskere operasjon (halv hofteprotese) faktisk gjør en like god jobb som full hofteprotese for de fleste pasientene. 

Billigere og bedre

Det andre punktet Costa fremmet på scenen onsdag var hvordan man best fester denne halve hofteprotesen til beinet.

– En studie som vi gjorde i Storbritannia demonstrerte faktisk ganske klart at hvis du fester implantatet til bena med beinsement, en slags fugemasse, så får pasientene faktisk bedre funksjonelle utfall og færre komplikasjoner. Og det er mye billigere!

Det siste Costa la frem under sitt foredrag var en studie som nylig ble publisert i The Lancet, og som omhandlet hvilke type beinsement som burde brukes i denne typen transplantasjoner. 

– De siste dataene tyder på at helt enkel og standard beinsement med enkeltdose antibiotika er like effektiv for å redusere infeksjon som beinsement med høydose og dobbel dose antibiotika.

Reduserer helseutgiftene

Costa mener konklusjonen må være at man bør anbefale sementert hemiartroplasi (halv hofteprotese/hemiprotese) med en enkelt dose antibiotika-beinsement for de fleste pasienter med denne typen skade. 

– Forhåpentligvis blir det klart for beslutningstakere og klinikere at sementert hemiartroplasi ikke bare er en raskere og enklere operasjon for pasientene, men at det også er en billigere operasjon for helsevesenet. Implantatene er billigere, og lengden på sykehusoppholdet er kortere. Så totalt sett reduserer det helseutgiftene. 

Costa håper disse siste dataene vil åpne en dør for klinikere, slik at de kan dytte disse dataene foran seg, og forhåpentligvis behandle pasientene ikke bare bedre, men også mer kostnadseffektivt. 

– Helt til slutt: Hva er den viktigste grunnen til at du deltar her på FFN-kongressen i Oslo denne uken?

– Jeg er opprinnelig en ortopedisk traumekirurg, men jeg elsker å delta på disse møtene fordi jeg får høre fra alle de andre spesialistene som er involvert i behandlingen av pasienter med brukne bein, slik som geriaterne, sykepleierne, terapeutene og forskerne. Jeg kommer til å plukke opp masse fra de som står utenfor mitt felt.

Powered by Labrador CMS