Statsbudsjettet 2024:

– Myndighetene har ikke foretatt noen skikkelig utredning av de mulige konsekvensene, sier Marte Øien i Astma- og allergiforbundet.

Astma- og allergiforbundet om blåreseptanbud: – Regjeringen bryter løfter

– Når personer med astma og kols må stå på medisiner som ikke gir god nok effekt, vil vi blant annet se økt sykefravær i både jobb og skole, flere besøk på legevakt og flere innleggelser i sykehus, sier politisk seniorrådgiver Marte Øien i Astma- og allergiforbundet. 

Publisert Sist oppdatert

Astma- og allergiforbundet reagerer sterkt på regjeringens planer om å permanent anbudsutsette deler av blåreseptordningen. I en pressemelding skriver forbundet at relevante parter ikke har blitt hørt før avgjørelsen ble tatt, og at de konkret ikke føler seg hørt.

– Dette er nok et eksempel på hvor uryddig og forhastet denne prosessen har vært, sier Marte Øien, politisk seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund.

Fjerner valgmulighet

Kols- og astmamedisiner er på listen over blåreseptmedisiner som skal ut på anbud. Regjeringen mener de kan spare inn mellom 300-600 millioner kroner i året ved å anbudsutsette en andel av blåreseptlegemidlene som har høye kostnader for staten. 

Øyen i Astma- og allergiforbundet mener anbudsordningen vil fjerne muligheten for at lege og pasient sammen skal kunne finne behandlingen som passer best for den enkelte pasient. 

– Når vi vet at pasienter med astma og kols ofte må prøve mange ulike medisiner før de til slutt finner behandlingen som gir god effekt, er dette svært bekymringsverdig. Det kan også skje endringer i sykdomsforløpet over tid, og det er viktig at legen får ta i bruk hele verktøykassa av medisiner for å finne behandlingen som fungerer for den enkelte, sier Øien i en uttalelse. 

Frykter økt sykefravær

Hun peker videre på at myndighetene ikke har foretatt noen skikkelig utredning av de mulige konsekvensene. 

– Når personer med astma og kols må stå på medisiner som ikke gir god nok effekt, vil vi blant annet se økt sykefravær i både jobb og skole, flere besøk på legevakt og flere innleggelser i sykehus. Alt dette er svært kostbart for samfunnet, og er ikke minst en enorm påkjenning for den enkelte. Redusert livskvalitet kan ikke måles i kroner og øre, sier Øien.

Norges Astma- og Allergiforbund oppfordrer nå Stortinget til å stemme ned forslaget som kom i årets statsbudsjett.

– Dersom Regjeringen ønsker å spare penger på helse, bør de heller rette blikket mot gode, forebyggende tiltak – både for å unngå at flere utvikler disse kroniske sykdommene, og for å sikre at de som allerede er rammet får en behandling som gjør at de kan leve godt med sin sykdom, sier Øien.

Powered by Labrador CMS