FLERE AKTUELLE PASIENTER: – Vi kan teoretisk snakke om rundt 1000 pasienter med denne diagnosen. Det kan også være snakk om noen hundre. Det er uansett et ikke-ubetydelig antall som kan dra nytte av en slik type behandling, sier onkolog Daniel Heinrich om kombinasjonsbehandlingen mot en undergruppe av porostatakreft-pasienter - nmHSPC-BCR.

Positive data på medisin mot prostatakreft - men kreftlege tror innføring kan bli vanskelig

En legemiddelkombinasjon for en undergruppe av pasienter med prostatakreft viste nylig lovende fase 3-resultater, og kan ifølge kreftlege Daniel Heinrich være aktuell for opp mot 1000 pasienter årlig. Men selv om behandlingen skulle få EU-godkjenning, kan veien til godkjenning av Beslutningsforum bli lang og vanskelig, mener Heinrich.

Publisert Sist oppdatert

Topplinje-resultater fra fase 3-studien Embark viser at kombinasjonen av enzalutamid (Xtandi) og kastrasjonsbehandlingen leuprolid signifikant forbedret metastasefri overlevelse i menn med ikke-metastatisk, hormonsensitiv prostatakreft (nmHSPC) med høyrisiko biokjemisk gjentakelse (BCR). Det melder Pfizer, som eier rettighetene til Xtandi sammen med Astellas, i en pressemelding.

Studien møtte sin primærendepunkt ved å oppnå statistisk signfikant og klinisk meningsfull forbedring i metastasefri ovelevelse (MFS) hos pasienter som ble behandlet med Xtandi/leuprolid, versus pasienter som fikk placebo og leuprolid.

Xtandi er en såkalt androgenreseptor-signalhemmer som er godkjent, og blitt standardbehandling for menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC), metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC), og ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC) i USA, og for én eller flere av disse indikasjonene i mer enn 100 land, inkludert EU og Japan.

– Ingen konkrete data ennå

Daniel Heinrich, spesialist i onkologi og overlege ved Kreftavdelingen påSykehuset Innlandet Gjøvik og leder i Norsk onkologisk forening, sier til HealthTalk at det er vanskelig å kommentere på dataene i en studie kun basert på pressemeldinger fra selskapene.

– Det står jo egentlig ikke noe om konkrete data ennå, kun at det primære endepunktet, som for denne studien var metastasefri overlevelse var nådd. Dette dreier seg da om pasientene som fikk enzalutamid i tillegg til tradisjonell kastrasjonsbehandling, og hva som var median tid til disse pasientene utviklet spredning, sier Heinrich.

Onkologen påpeker også resultatene må være «statistisk signifikante» for at studien i det hele tatt skal være positiv, og at «klinisk meningsfulle» vil si en hensiktsmessig forbedring, og at det ifølge Heinrich er en subjektiv beskrivelse. Det er i realiteten kun er lege og pasient som kan vurdere sammen om er riktig beskrivelse.

– Det å legge til nye typer hormonpreparater, som enzalutamid, til klassisk kastrasjonsbehandling der man senker testosteronverdiene hos mennene, har etter hvert blitt standard innen de fleste settinger innenfor prostatakreft. Det kommer derfor ikke som noen bombe at det nå også kommer en positiv studie for også denne undergruppen av prostatakreft-pasienter, sier han.

– Hvor mange pasienter innenfor denne subgruppen av prostatakreft-pasienter kan være aktuelle for denne behandlingen?

– Dette blir grovt estimert, men hvis vi tar utgangspunkt i cirka 5000 årlige nye prostatakreftpasienter i Norge hvert år, kan vi teoretisk snakke om rundt 1000 pasienter med denne diagnosen. Det kan også være snakk om noen hundre. Det er uansett et ikke-ubetydelig antall som kan dra nytte av en slik type behandling, sier han.

Ikke sikker på eventuelt Beslutningsforum-ja

– Er det stor sjanse for at denne legemiddelkombinasjonen, dersom den blir godkjent i EU og Norge for denne indikasjonen, blir innført av Beslutningsforum?

– Nei, det er ikke så sikkert. Man må så klart se nøyere på studieresultatene, men det er særlig behandlingstiden som er relevant her. Dette er en pasientgruppe som fortsatt er relativt tidlig i sykdomsforløpet, og vi har tidligere sett at behandlingstiden for prostatakreft-pasienter kan strekke seg over flere år. Mange års behandlingstid koster mye.

Foreløpig er resultatet ifølge Heinrich at legemiddelkombinasjonen forlenger tiden til det oppstår spredning, men at man ennå ikke har opplysninger om at total overlevelsestid forlenges.

– Norske myndigheter og Beslutningsforum krever så og si alltid data på totaloverlevelse før de i det hele tatt uttaler seg om en behandling er kostnadseffektiv eller ikke. Det kan fort ta ytterligere fem år å få de dataene for denne pasientgruppen, sier kreftlegen, og legger til:

– Dersom man skulle prøvd å innføre enzalutamid til den prisen den har innen andre indikasjoner i dag, uavhengig av hvor gode dataene er, så tipper jeg at det ikke er noe bedre enn 50-50 sjanse for å få det innført, kanskje til og med litt dårligere.

Det som dog er viktig å merke seg er, ifølge Heinrich at det kun er et par år til dette legemidlet går av patent.

– Det vil jo si at mange av pasientene som ville begynt med medikamentet i denne settingen ikke ville hatt like høy pris gjennom hele behandlingstiden, siden det vil komme generiske utgaver etter patentutløpet.

Vil komme med data på totaloverlevelse

De siste dataene fra Embark-studien skal ifølge Pfizer presenteres på et kommende medisinsk møte.

Pasientene som ble innrullert i studien ble randomisert inn i én av tre studiearmer: Xtandi pluss leuprolid, placebo pluss leuprolid eller Xtandi som monoterapi.

Pfizer skriver også at de ved analysetidspunktet så en positiv trend med tanke på det viktige sekundærendepunktet som er totaloverlevelse, men at disse dataene ennå ikke var modne. Pasientene fra studien vil også følges opp for en påfølgende analyse av totaloverlevelse.

Den randomiserte, dobbeltblindende, placebokontrollerte, multinasjonale fase 3-studien innrullerte 1068 pasienter med ikke-metastatisk, hormonsensitiv prostatakreft, også kjent som ikke-metastatisk kastrasjonssensitiv prostatakreft med høyrisko, biokjemisk tilbakevending. Studien ble gjennomført ved studiesteder i USA, Canada, Europa, Sør-Amerika og Asia-Stillehavsregionen. Pasientene i studien ble randomisert til å enten få Xtandi 160 mg daglig pluss leuprolid, Xtandi 160mg som monoterapi eller placebo pluss leuprolid.

Powered by Labrador CMS