— GSK har levert dokumentasjon til metodevurdering av en undergruppe med høy risiko for herpes zoster til Legemiddelverket. Vi har påbegynt saksbehandling i Shingrix-saken, men det er for tidlig å si når den blir ferdig, skriver enhetsleder ved Legemiddelverket, Rita Hvalbye, i en e-post til HealthTalk. – Folkehelseinstituttet jobber med en helseøkonomisk vurdering omkring vaksinering mot herpes zoster blant eldre mer generelt, sier Are Stuwitz Berg i Folkehelseinsituttet.

Blir det blå resept på vaksine mot helvetesild? Dette svarer FHI og SLV

En tilgjengelig vaksine mot helvetesild kan forhindre den smertefulle sykdommen, som også kan øke risikoen for hjerte- og karhendelser senere i livet. Vaksinen må i dag betales fullt og helt ut av egen lomme. Men det kan det bli endringer på, ifølge Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Helsenorge vil alle som har hatt vannkopper risikere å få sykdommen helvetesild senere i livet. Det er fordi sykdommen, som på fagspråket kalles herpes zoster, forårsakes av det samme virus som vannkopper, varicella zoster-viruset.

Virussykdommen kan være svært smertefull. Vanlige symptomer på helvetesild er prikking eller smerte i et avgrenset hudområde, som kan forverres ved berøring. Deretter kan man utvikle utslett med små blemmer. Om lag 13 000 personer antas å få helvetesild i Norge hvert år. Tall fra 2017 viser at helvetesild koster det norske helsevesenet 61,4 millioner kroner årlig.

Kostbar vaksinering

Det finnes i dag to vaksiner som kan forebygge helvetesild. Zostavax, som har vært i bruk i Norge siden 2006, er en levende, svekket virusvaksine. Vaksinen er godkjent for bruk av voksne over 50 år, og består av én dose. Prisen er ifølge Lommelegen.no omtrent 1500 kroner for en dose.

En annen og nyere vaksine, Shingrix, har vært tilgjengelig i Norge siden 2022. Dette er en såkalt subenhetsvaksine, som vil si en ikke-levende eller inaktivert vaksine. Denne er også godkjent for bruk hos voksne over 50, og i tillegg for risikogrupper over 18 år. Vaksinasjon består av to doser. Med en pris på omtrent 2000 kroner per dose, vil vaksinering med Shingrix, inkludert betaling for selve vaksinering, komme til å koste mer enn dobbelt så mye som Zostavax.

Og hele prisen må de som vil ta vaksinen betale selv. Det er nemlig ingen av vaksinene som i dag har refusjon gjennom blåreseptordningen.

SLV i gang med metodevurdering

Men dette kan være i ferd med å endres. Nyere data har blant annet vist at helvetesild kan øke risikoen for slag og hjerte- og karsykdommer senere i livet, noe som har gitt nok et insentiv til å få vaksinene inn i refusjonsordningen, og dermed få flere til å ta vaksinen.

HealthTalk har sendt en rekke spørsmål på e-post til Folkehelseinstituttet (FHI) og til Legemiddelverket (SLV) i håp om å få svar på om det jobbes med refusjon for Shingrix-vaksinen, som markedsføres av GSK.

På spørsmål om hva som er status for mulig fremtidig refusjon for helvetesild-vaksinen Shingrix, svarer Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør ved Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet, at det er Legemiddelverket som har ansvaret for dette, og viser til dem for svar.

— GSK har levert dokumentasjon til metodevurdering av en undergruppe med høy risiko for herpes zoster til Legemiddelverket. Vi har påbegynt saksbehandling i Shingrix-saken, men det er for tidlig å si når den blir ferdig, skriver enhetsleder ved Legemiddelverket, Rita Hvalbye, i en e-post til HealthTalk.

Hun opplyser også at FHI holder på med en pågående metodevurdering av Varicella-vaksine til barn og zostervaksine til voksne, og at dette startet opp våren 2022.

Vurderinger på hver sin kant

— Hvem vil i første omgang en slik refusjon gjelde for? Jobbes det for å få det på plass for alle, eller kun for visse risikogrupper?

— Legemiddelverket vurderer nå om vaksinen er aktuell på blåresept for enkelte risikogrupper. I tillegg arbeider Folkehelseinstituttet med en helseøkonomisk vurdering omkring vaksinering mot herpes zoster blant eldre mer generelt. Det siste er et større arbeid som vil ta tid, skriver Stuwitz Berg ved FHI.

Legemiddelverket og Rita Hvalbye bekrefter at dokumentasjonen de har mottatt kun gjelder for visse risikogrupper.

— Har dere tall på hvor mange som i dag benytter seg av muligheten til å ta denne vaksinen til full pris (hvit resept)? Hvor mange forventes det/estimeres det at kommer til å ta vaksinen dersom den får blåreseptrefusjon?

— Vi har ikke tall på dette. Du kan eventuelt prøve å spørre FHI om dette også, svarer Legemiddelverket.

— Vi har ingen oversikt over bruk på hvit resept, men det kan kanskje fås fra produsentene eller reseptregisteret. Med hensyn på eventuell fremtidig blåresept vil dette avhenge helt av hvilke grupper den i tilfelle blir godkjent for, svarer Folkehelseinstituttet.

Usikkert om voksenvaksinasjonsprogram

— Til slutt: Det kommer snart ny folkehelsemelding, og en ting som diskuteres en del er voksenvaksinasjonsprogram. Vil det eventuelt være naturlig å ha med helvetesild-vaksine i et slikt program?

— Legemiddelverket kan ikke svare på dette. En eventuell inkludering av helvetesild-vaksine vil være naturlig å diskutere først etter at FHI er ferdig med sin metodevurdering, svarer Rita Hvalbye i SLV.

— Dette er noe av bakgrunnen for at FHI nå gjør en slik fullstendig metodevurdering som også inkluderer en helseøkonomisk vurdering. Om vaksine mot herpes zoster er aktuell i et eventuelt voksenvaksinasjonsprogram avhenger av utfallet i den helseøkonomiske vurderingen, og om det blir innført et voksenvaksinasjonsprogram. Begge deler vil være en regjeringsbeslutning, men basert på vurderingene fra FHI, svarer avdelingsdirektør Stuwitz Berg.

Powered by Labrador CMS