Voksenvaksinasjon:

Samfunnet kunne spart milliarder av kroner årlig dersom man vaksinerte flere mot en rekke sykdommer, viser ny rapport.
Samfunnet kunne spart milliarder av kroner årlig dersom man vaksinerte flere mot en rekke sykdommer, viser ny rapport.

Manglende vaksinering kan koste samfunnet mange milliarder kroner i året

Ifølge en ny rapport koster influensa, helvetesild, RS-virusinfeksjoner og pneumokokksykdom, som alle kan forebygges gjennom vaksine, samfunnet flerfoldige milliarder kroner i året.

Publisert

De fire sykdommene koster samfunnet svært mye årlig, og kostnadene vil trolig øke i årene fremover dersom det ikke iverksettes tiltak. Kostnadene for den voksne befolkningen (20 år +) er anslått til å være 1,1 milliarder kroner i helsetjenestekostnader, 13,7 milliarder kroner i produksjonstap og 32,9 milliarder kroner i helsetap i 2023.

Dette er konklusjonen i en ny rapport fra Oslo Economics, bestilt av Legemiddelindustrien (LMI) og Apotekforeningen, som ble lansert på et frokostmøte onsdag morgen på Brød & Sirkus i Oslo.

Alle de fire nevnte sykdommene kan man vaksineres mot, men disse må norske innbyggere i dag betale for selv. Legemiddelindustrien har lenge kjempet for å få på plass et finansiert voksenvaskinasjonsprogram, der vaksiner mot de nevnte sykdommene kunne blitt innlemmet, for å få opp vaksinasjonsdekningen i Norge.

Rapporten peker også på at endringer i andelen eldre innebærer at disse kostnadene vil øke i årene fremover. 

«Basert på befolkningsfremskrivninger fra SSB anslår vi at kostnadene forbundet med de fire utvalgte sykdommene vil øke til 1,2 milliarder kroner i helsetjenestekostnader, 15,9 milliarder kroner i produksjonstap og 39,9 milliarder kroner i helsetap i 2030», skriver Oslo Economics i rapporten. 

Konsulentselskapet peker videre på at økt vaksineringsgrad gjennom et vaksinasjonsprogram for voksne vil kunne demme opp for utfordringene den norske helse- og omsorgstjenesten står overfor, med tanke på økte offentlige utgifter og knapphet på helsepersonell. 

«Effektiv forebygging av sykdom vil gi helsegevinster, men vil også innebære at flere kan stå i arbeid og bidra til samfunnets verdiskaping, samt å redusere presset på helse- og omsorgstjenesten. Et vaksinasjonsprogram for voksne kan også bidra til å redusere de økende forskjellene i befolkningens helsetilstand, redusere bruken av antibiotika og gi bedre beredskap og økt pasientsikkerhet. Til tross for politisk enighet om viktigheten av forebyggende arbeid, virker det krevende å prioritere denne typen tiltak», står det skrevet i rapporten. 

HealthTalk kommer med flere saker fra fremleggelsen av rapporten onsdag.

Powered by Labrador CMS