I Norge var det rekordstor bruk av legemidler i 2022, og fire av de fem mest brukte legemidlene var for behandling av hjerte- og karsykdommer. – En viktig årsak til at legemiddelbruken øker, er at vi får en stadig eldre befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye legemidler som de under 60, sier Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen.

Dette var de ti mest brukte legemidlene i Norge i 2022

Nordmenn bruker stadig mer legemidler, og legemiddelbruken økte med nesten tre prosent i fjor, viser apotekenes legemiddelstatistikk for 2022. En gammel og kjent medisin mot høyt kolesterol er fortsatt Norges mest brukte legemiddel.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne måneden oppdaterte Apotekforeningen sine statistikksider med tall for 2022. I en ny oppsummeringsartikkel foreningen nylig la ut, er det flere interessante tall å trekke frem.

I fjor brukte vi nordmenn hele 31,8 milliarder kroner på reseptpliktige legemidler, og hver nordmann brukte i gjennomsnitt 1,6 legemiddeldoser hver dag.

Apotekene var i fjor som i forfjor sentrale i vaksineringen av nordmenn, og sto i 2022 for 220 000 influensavaksineringer og 150 000 covid-19-vaksineringer.

Toppliste preges av hjerte- og karsykdommer

Hva så med de mest brukte legemidlene? I fjor var det statinet atorvastatin (Lipitor), som brukes mot forhøyet kolesterol, som toppet rangeringen i Norge. Legemidlet hadde en stor bruksvekst på hele ni prosent i 2022.

Rett bak finner vi det blodproppforebyggende legemidlet acetylsalisylsyre (Albyl-E), og på tredjeplass ligger blodtrykkslegemidlet kandesertan (Atacand). Norges kanskje mest kjente legemiddel, paracetamol (Paracet), kaprer en fjerdeplass. Utifra statistikken kan vi se at fire av de fem mest brukte legemidlene i Norge brukes for hjerte- og karrelaterte sykdommer. Topplisten regnes ut fra det som kalles antallet definerte døgnsdoser (DDD) av legemidlene.

Se hele listen over de ti mest brukte legemidlene her:

Kilde: Apotekforeningen

Denne gruppen preger statistikken

Målt ut fra DDD, bruker hver person i snitt 2,6 prosent mer legemidler i 2022 enn i 2021. Dersom vi ser utviklingen over ti år, har legemiddelbruken økt med 27 prosent per person. Hver innbygger brukte i gjennomsnitt 5867 kroner på reseptpliktige legemidler, og dette er en økning på 5,4 prosent fra 2021.

Ifølge Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, er det en klar årsak til denne utviklingstrenden.

– En viktig årsak til at legemiddelbruken øker, er at vi får en stadig eldre befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye legemidler som de under 60. Den eldste delen av befolkningen bruker i snitt mer enn fire legemiddeldoser daglig. Jo flere eldre, jo sterkere vekst i legemiddelbruken får vi, forklarer fagdirektør Andresen i en kommentar fra Apotekforeningen

Totalt sett solgte apotekene legemidler for 35,3 milliarder kroner i 2022. Dette inkluderer reseptpliktige legemidler (Rx) og og reseptfrie legemidler (Over The Counter - OTC).

Brorparten av legemiddelutgiftene betales av Folketrygden og sykehusene/helseforetakene (cirka 40 prosent hver). Kun 18 prosent av utgiftene betales av pasientene, og dette betyr at hver person i gjennomsnitt betalte litt over 1000 kroner for sine reseptlegemidler i 2022.

– I Norge har vi et finansieringssystem som sikrer at den enkelte pasients legemiddelutgifter i stor grad dekkes av det offentlige, enten gjennom blåreseptordningen eller av sykehusene. For sykehusfinansierte legemidler er det som hovedregel ingen egenbetaling. Dette er ofte kostbare legemidler der det offentlige tar hele regningen, forklarer direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Thor-Arne Englund, i en uttalelse fra Apotekforeningen.

Powered by Labrador CMS