Pasienter som fikk den eksperimentelle Alzheimer-medisinen donanemab fikk en 35 prosent langsommere nedgang i hukommelse, evne til å tenke klart og å utføre daglige oppgaver. Det viser en stor klinisk studie fra legemiddelprodusenten Eli Lilly.

Alzheimer-medisin i stor studie: Bremset kognitiv nedgang med 35 prosent 

Pasienter som fikk den eksperimentelle Alzheimer-medisinen donanemab fikk en 35 prosent langsommere nedgang i hukommelse, evne til å tenke klart og å utføre daglige oppgaver. Det viser en stor klinisk studie fra legemiddelprodusenten Eli Lilly

Publisert Sist oppdatert

Selskapet sier i en pressemelding onsdag at en månedlig infusjon med donanemab også signifikant reduserte hjerneplakk som er assosiert med Alzheimers sykdom.

1736 pasienter med tidlig Alzheimers deltok i fase 3-studien TRAILBLAZER-ALZ 2 i 18 måneder. Studien nådde sitt primære og sekundære endepunkt. Det primære endepunktet er endring fra baseline til 18 måneder på den integrerte Alzheimers Disease Rating Scale (iADRS). iADRS måler kognisjon og daglige aktiviteter som å administrere økonomi, kjøre bil, engasjere seg i hobbyer og samtale om aktuelle hendelser.

Selskapet sier at det planlegger å sende søke om markedsføringstillatelse hos FDA "så raskt som mulig" i dette kvartalet.

I studien delte forskerne inn pasienter med kliniske symptomer på Alzheimer i to grupper basert på deres nivåer av et hjerneprotein kjent som tau. En nedgang på 35 prosent i kognitiv og funksjonell nedgang ble observert i gruppen med mellomnivåer av tau (n=1182). Når denne gruppen ble inkludert i gruppen som hadde høyere nivåer av tau (n=552), var totaleffekten av donanemab 22 prosent. Et høyere nivå av tau betyr at sykdommen har kommet lenger, og resultatet viser betydningen av å komme tidlig i gang med behandlingen.

Alzheimers og demens

Mer enn 101.000 personer lever med demens i Norge i dag. Det viser tall fra HUNT4, omtalt i rapporten «Forekomst av demens i Norge».

Av dem som har demens, har 57 prosent Alzheimers sykdom. Basert på tall fra SSB regner man med at det vil være 237.000 personer med demens i Norge i 2050 og 380.000 i 2100.

Forskerne vil fortsette å overvåke disse pasientenes fremgang.

Resultatene har ikke blitt fagfellevurdert eller publisert i et tidsskrift. Legemidlet gis som infusjon en gang i måneden.

Her er andre sentrale resultater fra studien:

  • Donanemab fjerner amyloid så effektivt, sier selskapet at et flertall av pasientene i studien – 52 prosent – kunne slutte å ta medisinen innen ett år, og 72 prosent sluttet med medisinen innen halvannet år.
  • Pasienter som tok donanemab hadde 39 prosent mindre sannsynlighet for å utvikle seg til neste stadium av sykdommen.
  • Nesten halvparten av pasientene - 47 prosent - som fikk donanemab, viste heller ingen sykdomsprogresjon ett år etter at behandlingen startet, sammenlignet med 29 prosent som ikke mottok antistoffet.
  • De som fikk donanemab hadde 40 prosent mindre reduksjon i evnen til å utføre daglige aktiviteter etter 18 måneder
Lillys forskningsdirektør Dan Skovronsky, sier at det som skiller donanemab fra andre beta-amyloid antistoffer er at det fjerner amyloid-plakk mye raskere. - Vi har noe annet her som virkelig kan fjerne plakk - mange pasienter får fjernet alt plakk - og det skjer raskt, sier Skovronsky.

Dr. Daniel Skovronsky, Lillys sjef for vitenskapelig og medisinsk ansvarlig, sier at donanemab viser det høyeste nivået av effekt av enhver Alzheimersbehandling i en klinisk studie. Han forteller at selskapet jobber for å få donanemab godkjent og på markedet så raskt som mulig.

Studiens solide statistiske signifikans, med en P-verdi på <0,0001 for det primære endepunktet og det viktigste sekundære endepunktet, gir stor tillit til resultatene.

– Vi er ekstremt glade for at donanemab ga positive kliniske resultater med overbevisende statistisk signifikans for personer med Alzheimers sykdom i denne studien. Dette er den første fase 3-studien av noe eksperimentelt legemiddel for Alzheimers sykdom som gir 35 prosent nedgang i klinisk og funksjonell nedgang. Å fjerne amyloid raskt og tidlig i sykdommen "er nøkkelen" til bedre resultater, sa han.

Konkurranse

Lilly søkte om akselerert godkjenning hos FDA for donanemab basert på tidligere studieresultater, men ble avvist i januar da byrået ønsket mer data. Med disse resultatene vil selskapet søke om full godkjenning, noe som forventes å føre til bredere forsikringsrefusjon i Medicare.

En FDA-godkjenning vil gi støtet til en konkurranse mellom Lilly og konkurrentene Eisai og Biogen, som fikk en lignende Alzheimer-terapi - Leqembi - godkjent av FDA i januar. Medicare forventes ikke å refundere legemidlet på bred basis før det får full godkjenning, noe som trolig vil skje i begynnelsen av juli.

Leqembi er priset til 26 500 dollar i året. Lilly har foreløpig ikke gått ut med prisen på donanemab.

Leqembi, bremset sykdommen med 27 prosent. Direkte sammenligninger mellom donanemab og Leqembi kompliseres imidlertid av forskjeller i hvilke pasienter som fikk delta i de kliniske studiene, hvordan legemidlene ble dosert og hvordan effekt ble målt.

Eisai/Biogen og Lilly fokuserte på mennesker i de tidlige stadiene av Alzheimers sykdom. Eisai/Biogen registrerte bare deltakere med amyloidakkumulering i hjernen, mens Lilly testet også for nivåer av et annet protein kalt tau. Omtrent to tredjedeler av Lillys studiedeltakere hadde middels nivåer av tau. Donanemab bremset som nevnt sykdommen med 35 prosent over 18 måneder hos disse personene, mens den totale effekten for alle deltakerne var 22 prosent.

Dosering er en annen differensiator. Leqembi krever infusjoner annenhver uke på ubestemt tid. Donanemab, derimot, gis hver fjerde uke og stoppes når en pasients amyloid faller under et visst nivå i hjerneskanninger.

Lilly tester nå donanemab i andre kliniske studier, inkludert en stor forebyggingsstudie av personer som ennå ikke opplever symptomer på Alzheimers sykdom til tross for tegn på amyloid i hjernen.

Bivirkninger

Alle amyloidantistoffer testet til dags dato har en viss risiko for ARIA-bivirkningen - som betyr at det er tegn på hjernehevelse. Mens flertallet av tilfellene ikke blir lagt merke til av pasienter og bare observeres på hjerneskanninger, kan de være farlige når symptomene oppstår.

Lilly sa at ARIA-E ble oppdaget hos 24 prosent av behandlede pasienter og var symptomatisk hos 6,1 prosent. ARIA-H, assosiert med mikroblødninger, ble observert hos 31,4 prosernt av de behandlede pasientene og 13,6 prosent av de som fikk placebo.

ARIA var omtrent halvparten så vanlig i Eisais/Biogens fase 3-studie av Leqembi, med ARIA-E observert hos 12,6 prosent av personene som fikk stoffet og ARIA-H hos 17,3 prosent.

Powered by Labrador CMS