FORTSATT HÅP: Solanezumab, som nå feilet i A4-studien, binder seg kun til løselig amyloid betaprotein, og det var ikke forventet at legemidlet skulle signifikant fjerne amyloid-plakk. Donanemab og remternetug, som er utprøvende antistoffer i fase 3-utvikling, har andre virkningsmekanismer, og målretter seg spesifikt mot amylodi-plakk. Disse har også vist at de kan klarere plakk i behandlede pasienter.

Eli Lilly feilet i Alzheimer-studie med solanezumab - satser videre på andre kandidater

Selskapet klarte gjennom forebyggingsstudien A4, som ble startet opp i 2013, ikke å demonstrere at det utprøvende legemidlet solanezumab bremset kognitiv svekkelse i personer med preklinisk Alzheimers sykdom.

Publisert

Nå setter Eli Lilly sin lit til at to andre utprøvende legemidler mot Alzheimers sykdom, donanemab og remternetug, som begge evalueres i pågående fase 3-studier, kan lykkes.

Selskapet annonserte onsdag at solanezumab ikke klarte å bremse progresjonen i kognitiv svekkelse grunnet Alzheimers sykdom, når det ble gitt til personer med amyloid-plakk, men som ikke hadde kliniske symptomer på sykdommen. Dette er kjent som det prekliniske stadiet av Alzheimers sykdom.

Solanezumab målretter seg bare mot oppløselig amyloid-plakk, og behandlingen klarerte hverken amyloid-plakk eller bremset akkumuleringen av amyloid i studiedeltakerne som ble behandlet med legemiddelkandidaten.

Ti år gammel studie

A4-studien, som ble lansert for ti år siden, var en «first-of-a-kind» forebyggingsstudie som innrullerte mer enn 1100 personer mellom 65 og 85 år. Alle individene i studien hadde PET-bilder av amyloid-plakk-akkumulering i hjernen, samtidig som de ikke hadde klinisk svekkelse. Deltakerne ble randomisert til å enten få solanezumab eller placebo, og ble deretter behandlet i omtrent 4,5 år.

Nå satser selskapet videre med sine to andre legemiddelkandidater mot Alzheimers sykdom, donanemab og remternetug. Solanezumab, som nå feilet i A4-studien, binder seg kun til løselig amyloid betaprotein, og det var ikke forventet at legemidlet skulle signifikant fjerne amyloid-plakk. Donanemab og remternetug, som er utprøvende antistoffer i fase 3-utvikling, har andre virkningsmekanismer, og målretter seg spesifikt mot amylodi-plakk. Disse har også vist at de kan klarere plakk i behandlede pasienter.

Håper dataene kan bli nyttige allikevel

John Sims, medisinsk sjef for Global Brand Development, sier i en kommentar at resultatene fra A4-studien helt klart viser at primær- og sekundærendepunktene ikke ble møtt.

– Derfor er A4-studien vår konklusjon i vår kliniske utvikling av solanezumab, og dette indikerert at målrettelsen mot løselig amyloid beta gjennom denne mekanismen ikke er effektiv i denne populasjonen.

Selv om studieresultatene var negative, påpeker Sims at de unike dataene som har blitt generert, har økt forståelsen for preklinisk Alzheimers sykdom, og at dataene vil avansere nestegenerasjons Alzheimers-forebyggingsstudier.

– Rådata og analyser vil gjøre bredt tilgjengelig for forskere gjennom det offentlig-private samarbeidet med the NIH-finansierte Alzheimers Clinical trial Consortium. Disse dataene vil være tilgjengelig for forskningsmiljøet, og gjøre det mulig for Lilly og andre legemiddelutviklere å styrke våre kliniske studiedesign for ande potensielle medisiner som målretter seg mot Alzheimers sykdom, sier han.

Powered by Labrador CMS