Personer med en psykiatrisk sykdom som legges inn for brystsmerter får mindre omfattende utredninger og legemiddelbehandling sammenlignet med pasienter uten psykiatrisk sykdom.

Pasienter med brystsmerter som har en psykiatrisk diagnose får dårligere helsehjelp

Personer med en psykiatrisk sykdom som legges inn for brystsmerter får mindre omfattende utredninger og legemiddelbehandling sammenlignet med pasienter uten psykiatrisk sykdom. Det medfører at hjertepasientene med en psykiatrisk diagnose hadde en høyere risiko for å få et hjerteattakk.

Publisert

Det fremgår av en svensk studie som i dag er presentert på American College of Cardiologys (ACC) årlige kongress. Studien ble samtidig publisert i Journal of Internal Medicine.

Vi dekker ACC 2023

HealthTalk har digital dekning av hjertekongressen American Congress of Cardiology (ACC), som starter opp fredag 3. mars i New Orleans i USA.

Hjerteinfarkt er en alvorlig og akutt tilstand og pasienter blir lagt inn på sykehus straks. Symptomene beskrives typisk som klemmende eller snørende smerter midt i brystet, ofte med strålinger ut mot venstre arm, hals eller underkjeve. Hvert år registreres 13.000 tilfeller av hjerteinfarkt i Norge.

Alle personer som ble innlagt med brystsmerter på syv svenske akuttmottak fra 9. desember 2010 til 31. desember 2016 ble inkludert i studien. Totalt ble det registrert 216 653 akuttbesøk, hvorav 40 054 (18 %) var personer med psykiatriske lidelser.

Forskerne fant at sannsynligheten for at det ble gjort en måling av troponinkonsentrasjoner (cTnT) for å utrede infarktrisiko var halvert hos pasienter med en psykiatrisk diagnose. Disse pasientene hadde også mindre sannsynlighet for å bli behandlet med kardiovaskulære medisiner eller å gjennomgå koronare intervensjoner. Roos slår fast at medførte at for at pasientene med en psykiatrisk diagnose hadde en høyere risiko for å få et hjerteattakk.

Powered by Labrador CMS