Amgen rapporterer en fase 3-suksess for deres KRAS-hemmer Lumykras i behandling av tarmkreft.
Amgen rapporterer en fase 3-suksess for deres KRAS-hemmer Lumykras i behandling av tarmkreft.

Tarmkreft: Studiesuksess for medisin fra Amgen

Amgen rapporterer en fase 3-suksess for KRAS-hemmeren Lumykras i behandling av tarmkreft.

Publisert Sist oppdatert

Studien som heter CodeBreaK 300 testet Lumykras i kombinasjon med cellegiften Vectibix mot standardbehandlingen. Studien oppnådde sitt mål som var progresjonsfri overlevelse.

Amgen ga ikke ytterligere detaljer og sier de vil presentere spesifikke data på et kommende medisinsk møte.

HealthTalk-podcasten

Nyheter om helse, sykdom og medisiner

Lumykras er den første medisinen som har fått FDA- og EMA-godkjenning som målretter seg mot KRAS-proteinet som spiller en nøkkelrolle i visse typer kreft når det er mutert.

Legemidlet ble først godkjent for å behandle ikke-småcellet lungekreft. Lumykras har foreløpig ikke fått godkjenning av Beslutningsforum for behandling av lungekreft men i august i fjor startet en ikke-randomisert klinisk studie under ledelse av overlege Odd Terje Brustugun på Drammen sykehus der 100 lungekreftpasienter med en KRAS G12C-mutasjon inkluderes. Også pasienter med en dårlig allmennhelse - ECOG 2 - kan få denne behandlingen.

– Studien gir et godt tilbud til pasientene som har denne mutasjonen før vi får tilgjengeliggjort legemidlet gjennom ordinær pasientbehandling, forteller Brustugun til HealthTalk.

Selv om en tidlig studie fant at Lumykras ikke fungerte like godt alene i tarmkreft, fortsatte Amgen med studien som kombinerte det med Vectibix, et antistoff som selskapet også selger. Resultater høsten 2021 var lovende, og det førte til at Amgen begynte fase 3-studien som nå ble offentliggjort.

Powered by Labrador CMS